Webbkurs informationskompetens

Webbkurs i informationskompetens

Publicerad: 13 juni 2013

Här kan du läsa mer om bibliotekets webbaserade grundkurs i informationskompetens som nås via bibliotekets webbsidor.

I bibliotekets webbaserade grundkurs i informationskompetens kan du hitta generell information om

  • informationsökning med fokus på planera sökning och sökord, sökteknik och dokumentera sökningen
  • granska och värdera med fokus på källkritik, vetenskaplig publicering, vetenskaplig artikel och värdera vetenskapliga artiklar
  • hantera referenser med fokus på referera, referensexempel, upphovsrätt och plagiat

Den innehåller även filmer kring hur man söker material i bibliotekets sökruta.

Varje avsnitt börjar med en introduktionsfilm och nyckelord. Sedan följer en text som avslutas med en sammanfattning av det viktigaste. Det finns även quizzar till varje avsnitt .