Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Grupprum, studieplatser och utrustning

Publicerad: 13 juni 2013

Vi har en god studiemiljö för studenter genom att erbjuda olika slags miljöer för olika behov. Grupprum, grupparbetsplatser, individuella läsplatser samt tyst läsmiljö.

Luleå

 • Studieplatser
  Det finns många studieplatser i biblioteket, både för grupper och enskilda. Vi har två platser med stationär dator på entréplan och två platser på nedre plan och där loggar man in sig med sin LTU-användare.
  Vi har även en dator för sökningar i databaser som finns på entréplan nära ingången.
  Ingenstans i biblioteket är det tillåtet att äta mat, sallad eller mackor. 
  På entréplan är det tillåtet att ta en fika.
  Överallt i biblioteket är frukt och vatten okej.
   
 • Grupprum för studenter 
  Bokas i lokalbokningssystemet.
  Du får boka 16 timmar/2-veckorsperiod. Du måste ta rummet i bruk inom femton minuter från bokningens starttid, annars förfaller din bokning. Rummet kan då nyttjas av andra. Mer info finns i bokningssystemet.

   
 • Tyst studiemiljö
  Nedre plan utgör en tystare zon, grupparbete hänvisas till grupprummen.
  I tysta läsesalen är det helt tyst, inga grupparbeten, samtal eller mobiltelefoner.
  Endast vatten och frukt är tillåtet att förtära på nedre plan.
   
 • Studios 
  Det finns två studios på biblioteket. En där du kan visualisera dina idéer, experimentera och skapa tillsammans med andra och en där du kan öva presentationsteknik och skapa digitala berättelser. Läs mer om våra studios i vänstermenyn under Experimentella lärmiljöer.

 • Arkivrum
  Rum 9 är avsett för läsning av arkivmaterial. I rummet finns även en dator där man kan komma åt databasen Svenska dagstidningar. Rummet är ej bokningsbart men ska man läsa arkivmaterial eller komma åt databasen har man företräde.

 • Wifi
  Studenter och anställda använder Eduroam. Även studenter och anställda på andra universitet och högskolor i Sverige kommer åt trådlöst internet via Eduroam. Övriga kan få en gästanvändare skickad till sin mobil via den terminal som finns på biblioteket.
  Egen dator kan kopplas upp till trådlöst nätverk. Det finns också möjlighet att koppla upp egen dator mot det fasta nätverket.
  Mer om trådlöst nätverk här.

 • Utrustning
  Tre kopiatorer/skrivare.
  Samtliga grupprum är utrustade med en stor skärm. Du kan dela trådlöst från egen dator/mobil till den. Fyra enheter kan kopplas upp samtidigt.

Piteå 

 • Wifi
  Studenter och anställda använder Eduroam. Även studenter och anställda på andra universitet och högskolor i Sverige kommer åt trådlöst internet via Eduroam. Övriga kan få en gästanvändare.
  Mer om wifi här.
   
 • Grupprum
  I biblioteket finns tre grupprum för 4-7 personer, som bokas via länk nedan.
 • Lyssningsutrustning
  I ett av grupprummen finns en lyssningsutrustning för äldre format, LP, CD, kassettband, Minidisc och DAT.
 • I biblioteket finns också flera studentdatorer och läsplatser.