Hoppa till innehållet
Laborativa lärmiljöer

Laborativa lärmiljöer

I bibliotekets två studios kan studenter träffas för att visualisera sina idéer, experimentera och skapa tillsammans, men även söka information, skriva och referera. Det är öppet för alla studenter vid Luleå tekniska universitet, oavsett inriktning. Användarna erbjuds handledning från universitetsbiblioteket men lär sig också av varandra, och på så vis delas kunskap.

 Varför har universitetsbiblioteket studios? 
Universitetsbiblioteket har som uppdrag att stödja studenterna i sitt lärande. Genom våra studios erbjuder vi kreativa, experimentella och kollaborativa lärmiljöer.