Låna-sidan på bibliotekets webb

Bibliotekskonto och lån

Information om bibliotekskonto, lån, avgifter och fjärrlån.

Bibliotekskonto

Du behöver ett bibliotekskonto för att kunna låna böcker och beställa fjärrlån. Du som är anställd inom Region Norrbotten eller läkarstudent på Sunderby sjukhus kan skapa ett konto via länken nedan. Använd din e-postadress från Region Norrbotten för att skapa konto, eller besök universitetsbiblioteket om du behöver hjälp.  

Låna

Du som är anställd inom Region Norrbotten eller är läkarstudent på Sunderby sjukhus kan låna böcker från universitetsbiblioteket. Vi skickar boken till din arbetsplats. Om du är läkarstudent skickar vi boken till Sunderby sjukhus (RLU administration) och du kan hämta den där. Gör så här för att få boken skickad:

  • Sök fram boken i bibliotekets sökruta och reservera den.
  • När det är din tur att låna boken får du ett meddelande där vi frågar om du vill ha boken skickad. Svara på meddelandet. OBS! Kontrollera att adressen stämmer.
  • Boken skickas till dig.

Du kan också hämta boken på universitetsbiblioteket.

Återlämna

Det går bra att skicka tillbaka böcker med internposten, märkt "Luleå Universitetsbibliotek". Du kan också lämna boken på universitetsbiblioteket.

Låna om

Om du vill förlänga lånetiden på dina böcker gör du det via ditt bibliotekskonto. Du loggar in med ditt personnummer och din pinkod. Om det är kö på boken går det inte att förlänga lånet.

Reservera

Sök i bibliotekets sökruta. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö klickar du på titeln och sen på Låna/Reservera.

Fjärrlån

Om vi inte har den litteratur du behöver, kan vi låna in den från ett annat bibliotek. Beställ genom:

Förseningsavgifter

Förseningsavgift för kursböcker:
Beloppet är max 100 kr per bok

Hanteringsavgift för fakturerade böcker:
Beloppet är 150 kr per bok
 
Bibliotekskontot spärras till dess att skulden är betald. Även om lånet återlämnas skall hanteringsavgiften betalas. Du kan betala din skuld online via Mitt bibliotekskonto.