Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Låna böcker

Här hittar du information om hur du registrerar ett bibliotekskonto samt hur du lånar och återlämnar böcker. Du kan också läsa mer om fjärrlån, avgifter och hur du söker efter böcker och e-böcker i bibliotekets sökruta.

 

Bibliotekskonto

För att kunna låna böcker och beställa fjärrlån behövs ett bibliotekskonto. Anställda inom Region Norrbotten eller läkarstudenter vid Sunderby sjukhus kan skapa ett konto via länken nedan. Använd din Region Norrbotten e-postadress för att skapa konto, eller besök universitetsbiblioteket om du behöver hjälp. 

Låna böcker

Du som är anställd inom Region Norrbotten eller är läkarstudent på Sunderby sjukhus kan låna böcker från universitetsbiblioteket. Vi skickar boken till din arbetsplats. Om du är läkarstudent skickar vi boken till Sunderby sjukhus (RLU administration) så att du kan hämta den där. Gör så här för att få boken skickad:

  • Sök fram boken i Medicinska e-bibliotekets sökruta.
  • Klicka på titeln på boken som du vill låna.
  • Reservera boken genom att klicka på "Låna/reservera". Välj "Hämta på: Luleå universitetsbibliotek".
  • När det är din tur att låna boken får du ett meddelande där vi frågar om du vill ha boken skickad. Svara på meddelandet. OBS! Kontrollera att adressen stämmer.
  • Boken skickas till dig.

Du kan också hämta boken på universitetsbiblioteket.

Återlämna

Det går bra att skicka tillbaka böcker med internposten, märk paketet med "Luleå universitetsbibliotek". Du kan också lämna boken på universitetsbiblioteket.

Låna om

Om du vill förlänga lånetiden på dina böcker gör du det via ditt bibliotekskonto. Du loggar in med ditt personnummer och din pinkod. Om det är kö på boken går det inte att förlänga lånet.

Reservera

Sök i bibliotekets sökruta. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö klickar du på titeln och sedan på Låna/Reservera.

Fjärrlån

Om vi inte har den litteratur du behöver, kan vi låna in den från ett annat bibliotek. Beställ genom:

Förseningsavgifter

Förseningsavgift för kursböcker:
Beloppet är max 100 kr per bok

Om en bok inte återlämnas anser vi att den är förkommen. Ersättningskostnaden är då 800 kr per titel och läggs till på bibliotekskontot. Det är samma kostnad för alla typer av böcker och material. Beloppet stryks från kontot ifall materialet lämnas tillbaka. Eventuella förseningsavgifter kommer du fortfarande behöva betala.

Avgifter påförs som skuld på bibliotekskontot vilket därmed spärras till dess att skulden är reglerad. Du kan betala din skuld online via Mitt bibliotekskonto.