Medicinska e-biblioteket böcker

Böcker och e-böcker

Använd bibliotekets sökruta för att hitta böcker och e-böcker, kontrollera så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. När du har gjort din sökning kan du filtrera resultatet i högerspalten, exempelvis efter publiceringsår eller författare.

Låna böcker

Du som är anställd inom Region Norrbotten eller är läkarstudent på Sunderby sjukhus kan låna böcker från universitetsbiblioteket. Vi skickar boken till din arbetsplats. Om du är läkarstudent skickar vi boken till Sunderby sjukhus (RLU administration) så att du kan hämta den där. Gör så här för att få boken skickad:

  • Sök fram boken i Medicinska e-biblioitekets sökruta.
  • Klicka på titeln på boken som du vill låna.
  • Reservera boken genom genom att klicka på "Låna/reservera".
  • När det är din tur att låna boken får du ett meddelande där vi frågar om du vill ha boken skickad. Svara på meddelandet. OBS! Kontrollera att adressen stämmer.
  • Boken skickas till dig.

Du kan också hämta boken på universitetsbiblioteket.

Låna e-böcker

  • Sök fram e-boken i Medicinska e-bibliotekets sökruta.
  • Klicka på e-bokens titel.
  • Läs boken genom att klicka på "Läs hela" under rubriken "Medicinska e-biblioteket, digitala resurser" längre ner på sidan. 

Observera! Om e-boken ligger under rubriken "Luleå universitetsbibliotek, digitala resurser", har du inte tillgång till den. 

Återlämna

Det går bra att skicka tillbaka böcker med internposten, märkt "Luleå Universitetsbibliotek". Du kan också lämna boken på universitetsbiblioteket.

Låna om

Om du vill förlänga lånetiden på dina böcker gör du det via ditt bibliotekskonto. Du loggar in med ditt personnummer och din pinkod. Om det är kö på boken går det inte att förlänga lånet.

Reservera

Sök i bibliotekets sökruta. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö klickar du på titeln och sedan på Låna/Reservera.