Beställ bok eller artikel

Beställ bok eller artikel

Här kan du som är anställd i Region Norrbotten eller läkarstudent i Sunderbyn beställa en bok eller artikel som fjärrlån.

Leveranstiderna för beställt material kan bli längre än vanligt just nu på grund av renovering av universitetsbiblioteket.

Observera att vi inte längre köper in böcker till kliniker och avdelningar.

Personal vid Region Norrbotten och läkarstudenter i Sunderbyn
Kopior ur bibliotekets egna tidskrifter                       Gratis
Kopior som beställs från andra bibliotek                   Gratis
Lån från andra bibliotek                                             Gratis