Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Låna e-böcker

Om du befinner dig på Region Norrbottens nätverk kommer du automatiskt att kunna öppna e-böcker. Om du sitter utanför nätverket måste du logga in med din regioninloggning.

Låna e-böcker

Du kan söka e-böcker i bibliotekets sökruta. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. Begränsa din sökning till "e-resurs" samt till "bok" i högerspalten för att hitta e-böcker. Gör så här för att öppna en e-bok:

  • Sök fram e-boken i Medicinska e-bibliotekets sökruta.
  • Klicka på e-bokens titel.
  • Läs boken genom att klicka på "Läs hela" under rubriken "Medicinska e-biblioteket, digitala resurser" längre ner på sidan. 

Observera! Om e-boken ligger under rubriken "Luleå universitetsbibliotek, digitala resurser", har du inte tillgång till den.