Medicinska e-biblioteket Vårdgivare

Privata vårdgivare

Landstingssamarbetet Eira är ett bibliotekskonsortium som förhandlar och tecknar licensavtal för e-tidskrifter och andra e-resurser, för landstingens/regionernas vårdpersonal.

Avtalen ger även privata vårdföretag, som arbetar på uppdrag av och är finansierade av landstingen, rätt till åtkomst av innehållet.

Kontakta biblioteket om du sitter utanför Region Norrbottens nätverk.