Medicinska e-biblioteket

Om oss

Medicinska e-biblioteket är ett samarbete mellan universitetsbiblioteket vid Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

Medicinska e-biblioteket är till för dig som är anställd inom Region Norrbotten eller är läkarstudent på Sunderby sjukhus. Här hittar du tidskrifter, artiklar, e-böcker med mera.

Genom EIRA-avtalet, ett landstingssamarbete för gemensam upphandling av e-tidskrifter och databaser, får hälso- och sjukvårdens personal tillgång till pålitliga källor för vägledning i det praktiska patientarbetet. Du når tidskrifterna och databaserna om du sitter på regionens nätverk. Det går också att komma åt dem hemifrån genom att logga in.

Som anställd eller läkarstudent har du även möjlighet att låna all litteratur som finns vid universitetsbiblioteket i Luleå samt göra fjärrlån.

Vi hjälper dig gärna med att arbeta evidensbaserat eller med din forskning - se menyn till vänster för att se vad vi kan erbjuda.

Välkommen!