New Refworks

New RefWorks

New RefWorks är ett webbaserat program som hjälper dig att skriva referenser och att skapa källhänvisningar och referenslista direkt i din text. New RefWorks är tillgängligt för all personal inom Region Norrbotten samt läkarstudenter på Sunderby sjukhus.

 

New RefWorks

RefWorks Legacy kommer att ersättas av New RefWorks under år 2019, men än så länge kan du använda båda versionerna parallellt. I den nya versionen måste du skapa ett nytt konto med din e-postadress från Region Norrbotten, det kan du göra via länken nedan.

OBS! Byt inte till New RefWorks om du redan har börjat skriva i ett dokument där du använder den gamla versionen av RefWorks Legacy och Write-N-Cite, eftersom det inte går att använda båda versionerna samtidigt i samma textdokument. 

 

Logga in /Skapa konto 

Lär dig använda New RefWorks

Write-N-Cite

För att New RefWorks ska fungera i Word behöver du installera en plug-in som heter Write-N-Cite. När du går över från RefWorks Legacy till New RefWorks måste du först avinstallera Write-N-Cite i Word, och det gör du under Infoga och Tillägg. Därefter kan du installera om Write-N-Cite från ditt nya konto i New RefWorks. Kontakta Teknikakuten om du behöver hjälp med installeringen. 

Koppla New RefWorks till ett textdokument

PC: Använd dig av Word och Write-N-Cite eller Google Docs och tillägget RefWorks. 
Mac: Använd dig av Google Docs och tillägget RefWorks. Du kan också använda Word och Write-N-Cite eller RefWorks citation manager, observera att detta inte fungerar med alla operativsystem när du använder Mac. Du kan läsa mer inne i New RefWorks, klicka på ditt namn och sedan Tools. 

Några saker att tänka på

  • Använd senaste versionen av Java
  • Tillåt pop-ups
  • Två New RefWorks-konton till samma textdokument fungerar bara i Google Docs
  • Använd inte funktionen Spåra ändringar i Word när du skapar en referenslista

Kontakta universitetsbiblioteket