Böcker

Böcker och e-böcker

Sök i bibliotekets sökruta för att hitta böcker. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad.

Låna böcker

Du som är anställd inom Region Norrbotten eller läkarstudent i Sunderbyn kan låna böcker från universitetsbiblioteket. Vi skickar boken till din arbetsplats. Om du är läkarstudent skickar vi boken till Sunderby sjukhus (RLU administration) och du kan hämta den där. Gör så här för att få boken skickad:

  • Sök fram boken i bibliotekets sökruta och reservera den
  • När det är din tur att låna boken får du ett meddelande där vi frågar om du vill ha boken skickad. Svara på meddelandet. OBS! Kontrollera att adressen stämmer
  • Boken skickas till dig

Du kan också hämta boken på universitetsbiblioteket.

Återlämna

Det går bra att skicka tillbaka böcker med internposten, märkt "Luleå Universitetsbibliotek". Du kan också lämna boken på universitetsbiblioteket.

Låna om

Om du vill förlänga lånetiden på dina böcker gör du det via ditt bibliotekskonto. Du loggar in med ditt personnummer och din pinkod. Om det är kö på boken går det inte att förlänga lånet.

Reservera

Sök i bibliotekets sökruta. Se till så att fliken "Böcker och e-böcker" är markerad. För att ställa dig i kö klickar du på titeln och sen på Låna/Reservera.