Medicinska e-biblioteket

E-tidskrifter och databaser hemifrån

Med hjälp av Proxive kan du läsa dina favorittidskrifter och söka i bibliotekets databaser även från din hemdator eller från annan dator utanför Region Norrbotten-nätet.

Proxive

Klicka på länken till Proxive och därefter Skapa ett konto. Fyll i dina personuppgifter och klicka slutligen Skapa användare.
När bibliotekspersonalen kollat att du är anställd vid Region Norrbotten eller är privat vårdgivare med avtal får du ett mejl som bekräftar ditt konto.
Nu kan du gå till Fjärråtkomst/Proxive igen och logga in med ditt konto. Du har tillgång till de flesta e-tidskrifter och databaser som Region Norrbotten prenumererar på.

Portwise

Portwise är regionens tjänst för att nå insidan, e-post med mera. Tyvärr fungerar det inte att nå fulltexter med hjälp av Portwise i nuläget.