Medicinska e-biblioteket

E-tidskrifter och databaser hemifrån

Under vecka 10-11 kommer tjänsten för fjärråtkomst att bytas ut, och därför kan vissa störningar förekomma.

Tjänsten Proxive kommer att avslutas och ersättas av Hosted EZproxy. Det innebär att du inte längre behöver logga in via Proxive, utan kan söka efter databaser och e-tidskrifter direkt från den "vanliga sidan". Första gången du ansluter till en resurs behöver du logga in med ditt NLLnet-konto.

Inloggningssida

Hur vet jag om jag är inloggad?

För att kontrollera så att du inte är inloggad via Proxive, utan använder den nya tjänsten Hosted EZproxy behöver du titta på adressen i adressfältet.

Inloggad via Proxive:
http://h-t-t-p-s.www.ltu.se.proxive.se/ltu/lib/med-e-lib 

Inloggad via Hosted EZproxy:
https://www.ltu.se/ltu/lib/med-e-lib

Exempel på fel som kan uppstå

Under bytet av tjänsten för fjärråtkomst kan framförallt två fel uppstå: 

  1. Du har loggat in på Medicinska e-biblioteket via Proxive och kommer till en blockerad länk. Lösning: Öppna en ny flik där du inte är inloggad (https://www.ltu.se/ltu/lib/med-e-lib) och sök upp resursen på nytt.
  2. Du har sökt upp en resurs utan att logga in via Proxive men kommer inte åt fulltexten trots att den borde vara åtkomlig. Lösning: Kontakta biblioteket via formuläret längst ner på sidan.

Portwise

Portwise är regionens tjänst för att nå insidan, e-post med mera. Tyvärr fungerar det inte att nå fulltexter med hjälp av Portwise i nuläget.