Sökteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur ska jag söka?

När du söker i en databas eller i bibliotekets sökruta kan du styra din sökning genom att använda olika söktekniker, samt begränsa din sökning på olika sätt.

Vanliga söktekniker

När du söker i en databas kan du använda dig av olika söktekniker för att styra hur databasen ska tolka din sökfråga. Tänk på att alla söktekniker inte fungerar överallt. För att vara säker på vad som fungerar i en specifik databas måste du titta i databasens hjälpavsnitt.

Om orden du söker med ska ha en viss ordning kan du lägga till citattecken (”...”) runt dem, till exempel ”andra världskriget”. Då söker databasen på orden som ett samlat begrepp, de ska stå exakt i den ordningen. Om du söker utan citattecken kan andra stå på ett ställe i texten och världskriget på ett annat.

Olika varianter av ett ord

Ett ord kan ha olika ändelser. För att hitta alla varianter av ordet kan du lägga till en asterisk (*) efter ordet. Detta kallas trunkering. Exempel: skol* ger träffar på alla ord som börjar på skol, så som skola, skolan, skolor, skolungdom och skolk. Om du inte trunkerar får du bara träffar på exakt det ord du söker på. Om du till exempel söker på skola missar du alla träffar där orden skolan, skolor och skolorna förekommer.

Kombinera dina sökord

Du kan kombinera ihop dina sökord på olika sätt med hjälp av de booleska operatorerna AND, OR och NOT.

  • AND används när du vill att alla orden du söker på ska finnas med i de träffar du får. Det begränsar därför antalet träffar. Om du till exempel söker på television AND movies så kommer du att hitta de dokument där både television och movies finns med i texten eller i beskrivningen av dokumentet.
  • OR används när du vill att något av orden ska finnas med i träffarna. Det gör att du får fler träffar än om du bara söker på ett ord. Du kan använda OR när du vill söka på flera olika synonymer eller stavningsvarianter. Söker du på television OR movies kommer träffarna att innehålla något av orden, men bägge orden behöver inte finnas med. Du kommer alltså att hitta dokument där bara television finns med, sådana där bara movies finns med och de där både television och movies finns med.
  • NOT används när du vill begränsa antalet träffar genom att utesluta ord. En sökning på television NOT movies ger träffar som innehåller ordet television, men tar bort alla där ordet movies finns med.

Om du använder dig av mer än en operator behöver du lägga till parenteser för att visa för databasen hur sökningen ska tolkas. Texten inom parentes kombineras först innan hela sökningen kombineras ihop. Ett exempel är (children AND television) NOT movies. Varje träff innehåller orden children och television medan träffar med ordet movies utesluts.

Kontrollerade ämnesord

I vissa databaser kan man använda sig av en lista med kontrollerade ämnesord. Man har bestämt vilket ord som ska användas för ett visst begrepp och använder det ordet för att tagga artiklar och annat material. Ämnesorden beskriver vad något handlar om. I PubMed används till exempel MeSH-termer som kontrollerade ämnesord. Om du använder dig av ämnesordet vid sökningen bör du hitta allt som finns i databasen inom det ämnet. I de fall databasen har kontrollerade ämnesord hittar du ofta dessa under rubriker som thesaurus, subjects, keywords, headings och index.

Referenslistor

Genom att titta på referenslistorna i källorna du hittar kan du se vad andra författare har använt sig av för material och få tips på källor som skulle kunna vara användbara även för dig. I citeringsdatabaser som Scopus och Web of Science kan du även se vem som har refererat till källan.

Begränsa sökningen

I de flesta databaser kan du välja att begränsa sökningen genom att till exempel ange publiceringsdatum, språk eller typ av material. Det kan vara bra för att minska antalet träffar och hitta de som är mest relevanta.

Det finns ofta en avancerad sökfunktion i databaser. Där kan du kan begränsa sökningen till ett visst fält och på så sätt välja att enbart söka på till exempel titel eller författare.

Peer reviewed

En användbar begränsning när du söker vetenskapligt material är att kryssa i "Peer reviewed" eller "Peer reviewed journals". Då ska du bara få upp material som är vetenskapligt granskat. Du måste dock själv kontrollera att det stämmer. Observera att den här funktionen inte finns i alla databaser, exempelvis PubMed.

Justera din sökning

Det är viktigt att komma ihåg att informationssökning är en process. Du kan behöva byta databas, ändra dina sökord eller kombinera ihop dem på olika sätt för att få ett bra resultat.

För få träffar

Om du får för få eller felaktiga träffar när du söker kan du behöva ändra dina sökord. Det kan vara bra att försöka använda ett mer allmänt begrepp för det du söker. Du kan också prova att trunkera sökorden eller söka på flera synonymer med hjälp av OR, så du inte missar olika varianter av ordet. Kontrollera även att du har stavat sökorden rätt.

För många träffar

Om du får för många träffar kan du försöka använda mer specifika ord för det du söker. Du kan också lägga till sökord, begränsa sökningen med filter eller använda dig av operatorn NOT för att utesluta träffar.

Dokumentera din sökning

Det kan vara bra att dokumentera din sökning, för att kunna återskapa den eller fortsätta jobba med den vid ett senare tillfälle. Många databaser har en funktion som heter Sökhistorik. Där kan du se vilka sökningar och vilka avgränsningar du har gjort och spara ner dem till din dator.