Sökning

Var ska jag söka?

Var ska du då söka? Det beror på vilken typ av material du vill hitta. Olika söksystem täcker olika ämnesområden och innehåller olika typer av material.


Bibliotekets sökruta

Bibliotekets sökruta är ett bra ställe att börja söka på. Här kan du söka antingen under fliken "Böcker och e-böcker" eller under "Artiklar".

Böcker och e-böcker

När du söker efter böcker och e-böcker i bibliotekets sökruta omdirigeras du automatiskt till LIBRIS, den nationella bibliotekskatalogen för svenska bibliotek. Lägg märke till att sökningen är avgränsad till Luleå tekniska universitet, men du kan ta bort avgränsningen om du vill se om en titel finns på ett annat bibliotek. Som anställd inom Region Norrbotten eller läkarstudent på Sunderby sjukhus har du tillgång till e-böcker markerade med texten "Medicinska e-biblioteket, digitala resurser". Om det står "Luleå universitetsbibliotek, digitala resurser" har du dock inte tillgång till e-boken. 

Artiklar

I bibliotekets sökruta under fliken "Artiklar" söker du i flera databaser och tidskrifter samtidigt, vilket gör att du kan få ett stort antal träffar. Då kan det vara bättre att använda  en ämnesspecifik databas istället, där du kan göra fler specifika avgränsningar. 

Databaser

En databas är en samling av material som har gjorts sökbart. Den kan täcka många ämnen eller vara ämnesspecifik, alltså samla material inom ett visst ämne.

En del databaser innehåller material i fulltext, medan andra endast tillhandahåller referenser till källor. De kan också innehålla faktauppgifter som statistik, standarder och patent. Det är bra att ta reda på vilken typ av material databasen ger tillgång till.

I en databas kan du ofta avgränsa din sökning på andra sätt än i bibliotekets sökruta, till exempel till åldersgrupp eller geografiskt område. Databaser fungerar på olika sätt så det kan därför vara bra att titta i databasens hjälpavsnitt för att få utförligare information om hur du ska gå tillväga när du söker i databasen.

Google

Om du söker med hjälp av Google missar du mycket vetenskapligt material. Därför är det ofta bättre att använda bibliotekets söksystem och databaser. Du kan också använda dig av tjänsten Google Scholar för att hitta vetenskapligt material. Allt material i Google Scholar är dock inte vetenskapligt och urvalskriterierna är otydliga. Det är därför viktigt att kritiskt granska källorna.