Sökverkstad

Handledning -drop in

Som anställd inom Region Norrbotten eller läkarstudent på Sunderby sjukhus är du välkommen till universitetsbiblioteket i Luleå, där du kan få handledning i informationssökning, öppet måndag - fredag 10-17 i lokal B1118, bredvid biblioteksfiket.

Hjälp med informationssökning

Vi hjälper dig med att hitta sökord, välja databaser, söka i databaserna, skriva och tolka referenser samt att kvalitetsbedöma artiklar och böcker.