Sökverkstad -drop in

Som anställd inom Region Norrbotten eller läkarstudent på Sunderby sjukhus är du välkommen till sökverkstaden på universitetsbiblioteket i Luleå, öppet måndag - fredag 09-17.

Hjälp med informationssökning

Vi hjälper dig med att hitta sökord, välja databaser, söka i databaserna, skriva och tolka referenser samt att kvalitetsbedöma artiklar och böcker.

Titta in i Sökverkstaden för hjälp med att komma igång eller att komma vidare.