Hoppa till innehållet
Bibliometri

Bibliometri

Bibliometri är ett stort ämne, nedan hittar du bland annat övergripande information om bibliometriska mått och h-index.

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär att man utför kvantitativa analyser av vetenskaplig litteratur där de centrala variablerna kan vara publikationer, författare, källmaterial eller citeringar. I praktiken innebär det exempelvis att man undersöker hur publiceringsverksamheten har utvecklats inom ett visst land, forskningsområde eller forskargrupp. Majoriteten av de bibliometriska analyserna handlar om citeringsanalyser, alltså vilket genomslag, Impact Factor, de vetenskapliga publikationerna har fått. Grundantagandet är att vetenskapliga artiklar som citerats många gånger också håller en hög kvalité, notera dock att forskning också kan citeras vid kritik, för att uppmärksamma tidigare publikationer, citeras av forskaren själv eller publiceras i mindre delar för att generera fler citeringar. Det finns olika bibliometriska mått, några grundläggande bibliometriska indikatorerna kan exempelvis vara:

 • Antal publikationer
 • Antal citeringar
 • Antal citeringar per publikation
 • Antal publikationer och citeringar per forskare
 • Antal självciteringar
 • Antal artiklar som inte citerats
 • H-index

Grundläggande indikatorer kan däremot inte användas vid jämförelse av olika ämnesområden, eftersom enheterna måste ha likartade förutsättning för att kunna jämföras. Dessa avancerade bibliometriska indikatorerna omfattar alltid så kallad normering. Det innebär att enheterna som jämförs måste vara likvärdiga för att analysen ska bli korrekt, exempelvis inom samma ämnesområde eller publikationstyp. Dessutom måste självciterade publikationer elimineras för att analysen ska ge en rättvisande bild. Om du som forskare har tillgång till exempelvis Web of Science, Scopus eller Google Scholar, så kan du hitta publikationer och jämföra citeringar eller andra bibliografiska mått.

H-index

H-index är ett mått som används för att beskriva en forskares publikationer och dess genomslagskraft över tid. Det finns dock olika parametrar som gör att h-index kan variera, exempelvis mellan olika ämnesområden och databaser. Tidsaspekten måste dessutom vara likartad för att kunna jämföra h-index mellan två olika forskare. Om du som forskare har tillgång till databaserna nedan via din institution och har publikationer i dem, så kan du beräkna ditt h-index så här:

 • Web of Science
  Sök på ORCID, ResearcherID eller författare. Högst upp till höger i träfflistan klickar du på Create citation report, då kommer du till en ny sida som innehåller citeringsstatistik, däribland h-index. 
 • Scopus 
  Välj Authors och sök med ORCID eller författarens namn. Om det finns flera författare med samma namn behöver du markera rätt person i listan. Klicka på View citation overview högst upp i mitten på listan. Då kommer du till en ny sida med citeringsstatistik. Längst upp till höger på sidan kan du se h-index, eller välja View h-graph för att få mer information.
 • Google Scholar
  Först behöver du skapa ett konto, därefter klickar du på My profile för att beräkna ditt h-index. Observera att publikationerna i Google Scholar kan variera från gång till gång.