Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Open Access-tidskrifter

Gold Open Access-tidskrifter har startats som ett alternativ till den traditionella tidskriftsmarknaden, och kännetecknas dels av att innehållet publiceras fritt tillgängligt på internet, samtidigt som författaren behåller upphovsrätten till sin artikel. I regel får författaren betala en publiceringsavgift, article processing charge, APC, för att publicera artikeln i dessa tidskrifter. Andra Gold Open Access-tidskrifter täcker sina omkostnader genom exempelvis medlemsavgifter och stöd från forskningsinstitutioner. 

Kvalitetsgranskning, peer review, av Open Access-tidskrifternas vetenskapliga innehåll fungerar på samma sätt som med traditionella tidskrifter - och precis som med traditionella tidskrifter så kan kvaliteten variera.

Hitta Open Access-tidskrifter

Du kan hitta Gold Open Access-tidskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ), en databas som listar Open Access-tidskrifter som är internationella, håller en hög vetenskaplig nivå och följer best practice standards som exempelvis peer review. Policyer för parallellpublicering kan du hitta i Sherpa Romeo, en databas som indexerar arkivpolicyer för traditionella förlag.