Hoppa till innehållet
Foto: Linnéa Bergenudd

Upphovsrätt

Som forskare är det viktigt att ha kontroll över upphovsrätten till sina publikationer, speciellt om de ska publiceras fritt tillgängligt på internet.

Före publicering av en ny artikel

När ett manus har blivit accepterat för publicering i en tidskrift, eller i samband med elektronisk insändning, brukar forskaren vanligtvis få ett publiceringsavtal som ska undertecknas. Det är viktigt att läsa igenom avtalet noga för att kontrollera vad som gäller. Kom ihåg att spara den inskickade versionen av manuskriptet, eftersom många förlag inte tillåter parallellpublicering med ”authors version” från förlagets PDF-fil. 

 

Tidigare publicerat material

Om du som forskare har publicerat material sedan tidigare, kan det stå i avtalet från förlaget att du har begränsat eller avskrivit dig dina rättigheter. Det kan då vara bra att känna till att flertalet tidskrifter trots allt tillåter att artiklar blir fritt tillgängliga mot att vissa villkor uppfylls. Du kan exempelvis hitta policyer för parallellpublicering i databasen Sherpa Romeo.

Begär tillåtelse att parallellpublicera

För böcker och en del artiklar krävs att forskaren kontaktar förlaget och ber om tillåtelse. Oftast krävs bara ett enklare brev. Ta med:

  • Arbetets titel
  • Var arbetet publicerades första gången (publikationens namn, volym, nummer, sidnummer)
  • Var kopian kommer att finnas tillgänglig

Creative Commons-licenser

Genom att publicera Open Access behåller du som forskare upphovsrätten till publikationen, vilket betyder att du har rätt att sprida materialet fritt tillgängligt på internet. Creative Commons (CC) är ett verktyg som upphovspersoner kan använda när de vill sprida sitt material på internet, och består av sex olika licenser som beskriver hur materialet får användas. Många Open Access-tidskrifter ger publikationen en CC-licens vid publicering, men det går också att välja en CC-licens till annat material som ges ut fritt tillgängligt på internet.