Hoppa till innehållet
Medicinska17

Referera

Använd en referensguide som stöd när du ska hänvisa till olika källor som du har använt dig av i din text. Du kan också använda det webbaserade programmet RefWorks som hjälper dig att skriva referenser och att skapa källhänvisningar och referenslista direkt i din text.