Hoppa till innehållet
Referensstil

Referensstilar

Referenser används för att hänvisa till de källor du har använt dig av i din text. Det finns olika referensstilar att följa när du refererar, ta hjälp av en referensguide för att utforma referensen rätt.

Exempel på några vanliga referensstilar

Här hittar du länkar till olika referensguider som du kan använda för att få en tydlig och konsekvent utformning av dina referenser. Guiderna visar vilken information som ska finnas med i källhänvisningar och referenslista och i vilken ordning informationen ska komma.

AMA

APA

Harvard

Oxford

Vancouver