Hoppa till innehållet

Synliggör dig själv

När du som forskare vill synliggöra dig och din forskning kan du använda dig av olika verktyg och hjälpmedel. Här har vi samlat några exempel på tjänster som forskare kan använda för att öka forskningens synlighet, eller för att dokumentera och administrera publikationerna.

Skapa ORCID

ORCID, Open Researcher and Contributor ID, är ett kostnadsfritt internationellt register där du som forskare kan skapa ett unikt digitalt ID som sammanfogar dig, din forskning och dina aktiviteter. Det följer dig genom hela karriären oavsett om du byter lärosäte, forskningsområde, namn eller stad. Syftet med ORCID är att knyta forskningsresultat till rätt upphovsperson, och att stödja forskare i att hantera information mellan olika system. Många stora förlag använder ORCID i sina arbetsflöden inför publicering, exempelvis Elsevier, Nature Publishing Group, Springer och Thomson Reuters. ORCID används också av en rad olika forskningsfinansiärer vid ansökning av forskningsanslag, exempelvis Vetenskapsrådet och Fortes.

Skapa ResearcherID

ResearcherID är en forskaridentifikator som påminner om ORCID och används för att knyta rätt publikation till rätt författare, och för att särskilja forskare som har liknande namn. ResearcherID skapades ursprungligen av Thomson Reuters, men ägs och upprätthålls idag av Clarivate Analytics. I april 2019 omdirigerades alla befintliga ResearcherIDs till Publons, en plattform som drivs av Web of Science och ORCiD. Forskare som inte har ResearcherID behöver registrera sig på Publons och importera sin publikationer från Web of Science för att bli berättigad ett ResearcherID. Forskare som inte har några publikationer indexerade I Web of Science men ändå behöver ett ResearcherID kan kontakta Publon via länken längst ner.  

Skapa forskarprofiler

Som forskare finns det flera saker du kan göra för att synliggöra dig själv och din forskning. Du kan exempelvis använda olika online-verktyg för att säkerställa att information om dig och din forskning når alla dina målgrupper.

ResearchGate

ResearchGate är ett socialt verktyg för vetenskap där du kan dela din egen forskning eller följa andra forskares publiceringsaktivitet. Du kan också kommunicera med andra forskare och ta del av statistik. 

Google Scholar 

Google Scholar är en citeringsdatabas för vetenskapligt material och innehåller över 300 miljoner publikationer. Utöver möjligheten att söka vetenskapligt material erbjuder Google Scholar olika verktyg till forskare som skapar en egen profil. Där kan du bland annat hantera dina publikationer och ta del av statistik, bibliometriska mått och citeringar för din forskning.

Wikipedia

Skapa en Wiki-artikel om dig själv för att öka din egen synlighet, inte bara för andra forskare utan för allmänheten i stort. Att underhålla en Wiki-artikel är dessutom en bra metod för att undvika spridning av felaktig information om dig och din forskning.