Hoppa till innehållet

Beställ workshop

Behöver din arbetsgrupp lära sig mer om evidensbaserad informationssökning, databaser eller söktekniker? Beställ en workshop! En bibliotekarie från universitetsbiblioteket kommer gärna ut till er arbetsplats. Under passet får deltagarna möjlighet att arbeta praktiskt med olika övningar, baserade på era önskemål. Välkommen att göra en beställning!

Workshop: Medicinska e-biblioteket (45 min)

Vi går igenom Medicinska e-bibliotekets utbud och visar bland annat hur man lånar böcker och e-böcker, gör fjärrlån och hur man söker efter artiklar och tidskrifter i bibliotekets sökruta. Deltagarna får skapa bibliotekskonto samt konto i BrowZine.

Workshop: Medicinska databaser (90 min)

Deltagarna får lära sig mer om sökstrategier, söktekniker och hur man söker i databaser med kontrollerade ämnesord, exempelvis Svensk MeSH. Vi visar hur man gör en avancerad sökning i PubMed, Cinahl och PsycINFO. Deltagarna får öva på att definiera sökord, leta efter kontrollerade ämnesord och göra avancerade sökningar i olika databaser.

Workshop: Evidensbaserad informationssökning (90 min)

Vi går igenom evidensbaserad medicin och visar hur man kan formulera en sökfråga med hjälp av PICO. Vi demonstrerar hur man söker efter evidensbaserat material i SBU och Cochrane Library. Deltagarna får arbeta praktiskt med PICO och testa att söka evidensbaserat i olika databaser.

Workshop: Handledning (30-120 min)

När läkarstudenter eller annan vårdpersonal arbetar med ett projekt/uppgift kommer vi ut till er arbetsplats och handleder. Vi stödjer er i arbetet och svarar på frågor som rör databaser, informationssökning, referenshantering med mera.

Workshop: New RefWorks (60 min)

Vi går igenom referenshanteringssystemet New RefWorks, bland annat hur man importerar referenser från olika databaser och väljer referensstil. Deltagarna får skapa ett konto i New RefWorks och öva praktiskt i programmet.

Workshop: Ämnesspecifikt innehåll (30-90 min)

Ni bestämmer innehållet, vi kommer ut till er arbetsplats! Vi kan exempelvis gå igenom databaser efter era önskemål, visa hur en systematisk litteraturöversikt framställs i praktiken eller fördjupa oss i sökstrategier och filtreringsalternativ i olika databaser.