Undervisning

Kortkurser för vårdpersonal

Välj ur en meny av kortkurser! Vi kommer gärna till era arbetsplatsmöten.
Välkommen att boka en eller flera kortkurser.

RefWorks - referenshanteringsprogram för Region Norrbotten

Vi visar hur man använder programmet -  kontakta oss och boka in din avdelning eller en mindre grupp tid ca 1,5 tim.

Best Practice från BMJ

Beslutsstöd - steg-för-steg : diagnostik, prognos. behandling och prevention.
Vi visar hur du söker - 30 min.

Hitta bra söktermer och sök i Eira eller PubMed - en introduktion

Sökresultatet är beroende av vilka sökord du använder. Vi visar hur du formulerar din sökning.
45 min.

Håll dig uppdaterad

Sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Vi anpassar innehållet i presentationen och tipsar om sökresurser för din yrkesgrupp.
45 min.

Vi visar olika sätt att bevaka nyheter inom ditt ämnesområde - via Eira och PubMed.
45 min.

Sök Evidensbaserat

Vi går igenom tillgängliga EBM-resurser med utgångspunkt från en sökfråga som är aktuell för er.
45 min.

Vilka tidskrifter och databaser kommer jag åt hemifrån?

Vi visar vilka av Eira-resurserna som nås hemifrån med hjälp av inloggning.
15 min

Matnyttigt för läkarsekreterare

Vi visar hur man hittar artiklar i fulltext för utskrift och tipsar om matnyttiga länkar.
45 min

Hitta fulltextartiklar och tidskrifter enkelt och smidigt

Via Get IT@NLL når du fulltextartiklar i tusentals tidskrifter. De som inte finns åtkomliga online kan du beställa med hjälp av beställningsformuläret under Request the document from your library. Vi demonstrerar.
15 min.