Hoppa till innehållet
Erik Höglund crop

Erik Höglund, professor och ”egen produkt”

Publicerad: 30 mars 2021

I en broschyr inför Luleå tekniska universitets 20-års jubileum 1991, står det ordagrant i bildtexten intill ett porträtt av Erik Höglund: ”Erik Höglund professor och ”egen produkt”. Alla de som varit länge vid Luleå tekniska universitet förstår exakt vad som avses med de orden. Erik Höglund var den första studenten som gått hela vägen till professor vid Luleå tekniska universitet. Det innebär att han tagit civilingenjörsexamen, doktorerat, och utsetts till professor - allt detta vid Luleå tekniska universitet.

Erik Höglund påstår att han inte haft någon plan eller karriärstege klar för sig, utan att utmaningarna har dykt upp och han har tackat ja. Redan som 36-åring blev han ämnesföreträdare för ämnet maskinelement, vilket nästan kan ses som ett rekord.

– Det kom aldrig till min kännedom då att någon skulle ha tyckt att jag var för ung när jag blev ämnesföreträdare. Min företrädare professor Bo Jacobson var också ung. Nästan alla var i 30-40 års-åldern i de rollerna på högskolan då, så det var inget ovanligt, säger Erik Höglund.

Erik Höglund har även varit prorektor i totalt 13 år vid Luleå tekniska universitet, också det ett rekord. Första perioden var 1994-1997 och den andra 2008-2018. Han har varit dekan 1997-2003 och av regeringen utsedd till vikarierande rektor 2009 och 2017. Han har lett otaliga interna utredningar och översyner, aktivt arbetat för att öka antalet kvinnliga professor på akademisk nivå och ledningsnivå och var med om att rekrytera Luleå tekniska universitets första kvinnliga rektor Ingegerd Palmér. Erik Höglund var med och initierade uppbyggnaden av universitetets kommersiella verksamhet och satt som ledamot/ordförande i bland annat Holding AB, LTU Business AB, Lunova och Aurorum Busines Incubator. Han har haft en rad nationella och internationella uppdrag, till exempel ordförande i KK-stiftelsens olika bedömningsgrupper, ansvarig för SSF national research programme HiMec, ProAct, Interface, LTU-SKF University Technology Center  och många fler. Han har fått flera internationella utmärkelser för forskning inom tribologi, läran om friktion, nötning och smörjning, som redan på 1980-talet innebar forskningsprojekt mot maskintekniska problem under arktiska förhållanden. Ibland har det också blivit innovationer av forskningen.

Erik Höglund tycker sig inte se något motstridigt med att förena grundforskning, tillämpad forskning och innovationer, ett synsätt som bland annat ifrågasatts av ledamöter i Vetenskapsrådet där han suttit som ledamot. Han beskriver hur han tänker om den frågan:

– Det fungerar som en verktygslåda kan man säga. Vi måste se till att skaffa oss nya verktyg för att kunna bygga nya hus. Med andra ord, vi måste se till att genom grundforskning utveckla ny kunskap för att vi med hjälp av den ska kunna skapa förändringar. Luleå tekniska universitet har alltid haft en tillämpad karaktär på sin forskning. Vi skapades utifrån tanken att driva samarbete med basindustrin. ”Fin” och ”ful” forskning, den skillnaden har aldrig funnits hos oss. Vi upplevs som lätta att jobba med och det är sällan något krångel i samverkan med företag och andra organisationer. Hela vår organisation är uppbyggd kring att hantera samverkan. Företag söker sig till oss för vi har gott renommé.  Vi levererar kunskap till företaget och vi levererar vetenskap och publicerar vetenskapliga rapporter. Vi är inte någon konsult för företaget utan det vi levererar är ny forskning som det fungerar att doktorera på. Det är roligt att vara med att ta fram något som man ser fungerar, som nya produkter, kunskaper eller metoder.