Hoppa till innehållet
Gry Holmgren

Här får idéer och innovationer hjälp att bli verklighet

Publicerad: 1 oktober 2021

LTU Business startades för snart 40 år sedan – då som inkubator och aktör inom uppdragsutbildning för Högskolan i Luleå som senare blev Luleå tekniska universitet. I sexton år har Gry Holmgren Hafskjold varit vd och under den tiden har hon upplevt både upp- och nedgångar. Hon ser fram emot en spännande tid då norra Sverige kommer att genomgå en historisk omvandling, och där LTU Business och universitetet spelar en viktig roll.

Historien om Sveriges första inkubatorverksamhet, CENTEK företagshotell, började 1983. Högskolan i Luleå skulle utbilda gruvingenjörer från tredje världen, människor som kom till Sverige med stora mängder kontanter på fickan för att betala för sin utbildning. Den dåvarande projektledaren, som fortfarande jobbar på LTU Business, gick med pengapåsarna till högskolans ekonomiavdelning som inte hade möjlighet att ta emot betalningar på det sättet. Lösningen blev bildandet av stiftelsen CENTEK.

Gry började på CENTEK på nittiotalet. Då var det en relativt stor organisation med mycket aktivitet: högt i tak, innovativt och internationellt. CENTEK höll i uppdragsutbildningar via det som idag är SIDA. Man utbildade ryska officerare till marknadsekonomer när Ryssland skulle nedrusta. CENTEK hade också stora program för utbildning av personer inom gruvindustrin i Asien, Afrika och Sydamerika. På uppdrag av Länsarbetsnämnden ordnade de kurser inom regionen som gav universitetspoäng inom sälj, marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Men så kom en regeländring som satte stopp för kurserna, vilket ledde till att CENTEK:s verksamhet krympte rejält. Några magra år följde.

När Gry tog över som vd 2006 hade CENTEK elva anställda och samägdes av Luleå tekniska universitet, Luleå Kommun och Piteå Kommun. Gry upplevde problem med det delade ägarskapet; det tenderade att ge parallellstrukturer i stället för att man jobbade tillsammans mot gemensamma mål. Men det kom att ändras. Professor Johan Sterte, som då var universitetets rektor, hade ett önskemål om att utveckla universitetets innovationssystem för att öka nyttiggörandet av universitetets forskning. Samtidigt höjdes röster för att universitetet behövde engagera sig mer i det regionala näringslivet. Det resulterade i att Luleå tekniska universitet köpte ut de andra ägarna 2011.

Nytt bolag, nya möjligheter

När Luleå tekniska universitet blev ensam ägare till CENTEK blev CENTEK också ett dotterbolag till det redan existerande bolaget LTU Holding. CENTEK och Luleå tekniska universitet gick samtidigt in gemensamt i ett stort Vinnova-finansierat projekt just för att bygga ett kraftfullt innovationssystem – och kom på det sättet närmare varandra. Att CENTEK så småningom bytte namn till LTU Business bidrog också till att föra organisationerna närmare varandra, berättar Gry.

I dag kommer ungefär 30 procent av LTU Business uppdragsintäkter från universitetet och bolaget är bland annat upphandlade för att stötta Luleå tekniska universitetets forskare och studenter med deras innovationer och företagsidéer. Bolagets resterande intäkter kommer dels från direktuppdrag från andra organisationer och företag, dels från deltagande i externfinansierade projekt där de samverkar med andra parter både från privat och offentlig sektor.

– Det är en medveten strategi att inte enbart jobba med universitetet, utan att ha olika typer av kunder och projektparter, nationellt och internationellt. Det gör att vi vässar vår professionalitet och kan leverera ännu bättre tjänster till Luleå tekniska universitet, konstaterar Gry.

Ett viktigt stöd till innovatörer

Hur gör man då, om man har ett viktigt forskningsresultat eller en innovation som man vill få ut på marknaden och i samhället? När LTU Business får en ny idé på sitt bord kontrollerar de först vem som äger den. Är det en enskild forskares idé? Bygger den på annans forskning eller finns det ett team bakom? Finns den förverkligad någon annanstans och gör det i sådana fall något?

När LTU Business bedömer att idén är värd att verifiera mot en målmarknad så gör de ett grundligt jobb. Bolagets experter tar kontakt med potentiella kunder, återförsäljarnätverk och andra intressenter för att bilda sig en uppfattning om marknaden är redo för den produkt som idén innebär, eller om den behöver utvecklas ytterligare. I arbetet använder LTU Business främst en egenutvecklad metod, Innovaton Due Diligence, som ger struktur i arbetet och kvalitet i resultatet i varje enskilt fall. LTU Business stödjer även innovatören i det arbete som följer. Det kan handla om allt från stöttning i patent- och IP-frågor till affärsstrategier. LTU Business verifierar omkring 150 idéer per år. De flesta kommer från universitetet, men man verifierar även idéer från enskilda innovatörer i regionen, företag och företagskluster i Europa.

Gedigen kunskap och stort kontaktnät

LTU Business jobbar i skärningspunkten mellan universitetet, samhälle och näringsliv. Från den unika positionen kan de ibland bättre än någon annan se vägarna till sektorsövergripande samarbeten som löser problem och skapar utveckling och tillväxt. När en idé tar form vet de också vart de ska vända sig för att söka finansiering för nya projekt. Som organisation har de funnits i snart 40 år och många har hört talas om dem eller kommit i kontakt med personalen på olika sätt.

– Vi är en unik organisation med svenska mått mätt. Jag har inte mött ett enda bolag som jobbar som vi hos de andra lärosätena. Vi är specialister på innovationsledning, strategiarbete, tillväxtskapande projektledning och samverkande affärsutveckling som, när de kombineras, adderar ett mycket stort värde till det arbete vi gör. Det blir kraftfullt för Luleå tekniska universitet att ha den kompetensen i sin närhet och nyttja den när behov uppstår i forskningsansökningar, projekt eller liknande, och i den kontinuerliga kontakten med småföretagen, säger Gry.

För en del uppdrag tar de in expertkompetens utifrån. Bland de flitigt anlitade underkonsulterna finns Luleå-studenterna som har ett eget konsultbolag. LTU Business har till exempel ett sommarprogram för studenter som är mycket populärt, där studenterna får skaffa sig nya erfarenheter genom att jobba som affärsutvecklare åt forskare, företag och med egna idéer. Det ger dem möjlighet att lära sig internationella metoder som används ute på stora företag och rustar dem inför deras framtida arbetsliv.

Av allt som Gry åstadkommit under sina år är hon extra stolt över att ha lyckats anställa rätt människor. Hon menar även att hon lyckats bygga upp det som LTU Business nu brinner för – arbetet med regional utveckling – vilket än i dag präglar organisationen till stor del. Vi vill att regionen ska utvecklas så att den blir en ännu bättre plats att växa upp och leva i, säger hon.

Samhällsomvandling och samarbete

När det gäller den stora omställning som nu sker i norra Sverige ser Gry att det finns många utmaningar framöver för regionen. LTU Business har kompetens och erfarenhet som behövs i den här typen av samhällsutveckling, menar hon. Gry tror att konkurrensen kommer att hårdna inom vissa områden och då kommer många att behöva hjälp med sin strategiska affärsutveckling. Och då är LTU Business rätt partner att kroka arm med.

– Vi behöver få fler småföretag att växa till att bli medelstora företag i Norrbotten. För att klara det behövs kapital, kunskap och samarbete där vi jobbar hand i hand med Luleå tekniska universitet. Drömmen är att fler ska göra samma resa som Lindbäcks bygg i Piteå har gjort. Men den resan tog 30 år så man måste orka vara uthållig – från universitetets sida men framför allt från företagens sida, säger Gry.