Hoppa till innehållet

Ingegerd Palmér - rektor med uppdrag utveckling och förändring

Publicerad: 25 augusti 2021

Ingegerd Palmér är disputerad matematiker vid Stockholms universitet. Hon blev senare lektor i matematik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och 1994 utsågs hon till rektor vid Luleå tekniska universitet.

Ingegerd Palmér genomdrev övergången från Högskolan i Luleå till Luleå tekniska universitet 1997, ett namnbyte som bekräftade den universitetsstatus lärosätet haft från starten. Samma år bildades den filosofiska fakulteten och den enda civilingenjörsutbildningen i rymdteknik i Sverige startade. Även en gymnasielärarutbildning inrättades vid universitetet detta år.

Det skedde många förändringar under Ingegerd Palmérs tid som rektor. Under 1998, startade Luleå Tillväxtakademi med 30 miljoner i startkapital från regeringen och 1999 invigde Ingegerd Palmér universitetets nya konsertsal. Vårdhögskolan i Boden införlivades i universitetet 1999 och 2005 togs beslutet om flytt till universitetsområdet. Det var ett beslut som väckte stor uppmärksamhet och som föregicks av heta diskussioner och debatter, men som gynnade både studenter och medarbetare och framför allt fick den hälsovetenskapliga forskningen möjlighet att växa. Flytten av Vårdhögskolan gjorde att studentantalet passerade 10 000 studenter.

Ingegerd Palmér var den rektor som insåg vikten av att satsa på varumärkesarbetet och anställde universitetsvärldens första marknadschef. Satsningen gav resultat och studentrekryteringssiffrorna ökade markant. Flervetenskapliga forskningsmiljöer, ledarskapsutbildning för universitetets prefekter och chefer och kvinnlig forskarskola är andra områden som Ingegerd Palmér satsade på under sin tid som rektor.  

Ingegerd Palmér arbetade som rektor i 11 år och 2005 efterträddes hon av Pia Sandvik Wiklund. Strax efter att hon lämnat Luleå tekniska universitet blev hon förordnad som rektor för Mälardalens högskola. Ingegerd Palmér är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, och har varit engagerad i innovationsfrågor inom Verket för innovationssystem, Vinnova, och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Ingegerd Palmér är knuten till nätverket Honorary Doctors´ Academy vid Luleå tekniska universitet.