Hoppa till innehållet
Bengt Klefsjö

”Ingen hade någon aning om hur stor Högskolan i Luleå skulle bli”

Publicerad: 22 februari 2021

Bengt Klefsjö kom till Luleå i samband med högskolans uppstart 1971 och funderade inte på ”hur länge” han skulle stanna i Luleå. Han blev kvar i 45 år.

Bengt Klefsjö och Torbjörn Hedberg undervisade i matematik och startade 1972 en förberedande kurs i matematik eftersom studenternas förkunskaper från gymnasiet inte var tillräcklig – ett pedagogiskt grepp som senare andra tekniska högskolor tog efter. De integrerade även matematisk statistik och numerisk analys i den vanliga matematikkursen, vilket en del matematiklärare på andra tekniska högskolor förfasade sig över. Något annat som förvånade matematiklärare på många andra högskolor var att Bengt och Torbjörn lärde sina studenter att använda räknedosa.

De försökte på olika sätt vara annorlunda – inte som de gamla etablerade tekniska högskolorna. Bengt Klefsjö minns när ett par professorer från Chalmers skulle anställas och de ungefär uttryckte att ”det är en del som behöver ändras vid högskolan för att det ska bli mer likt Chalmers”. Bengts svar var att ”här har vi arbetat hårt för att inte bli alltför lika Chalmers”.

- Det var dessa avvikelser från traditionella undervisningsmönster på högskolor och universitet i landet som gjorde att vi fick utveckla egna läromedel som var anpassade till våra annorlunda pedagogiska idéer, berättar Bengt.

Stämningen på Högskolan i Luleå var otrolig; lärare, annan personal och studenter var ett enda ”gäng”, som en liten familj. Ett av Bengts finaste minnen är från när en student från Göteborg startade sin utbildning med att berätta att han stod som reserv på Chalmers och snart skulle åka hem. Efter en vecka eller så meddelade han att nu hade han kommit in och hade packat sina saker för att åka. Efter ytterligare en vecka knackade det försiktigt på dörren där Bengt höll i undervisningen och in klev samma student igen. Han hade då insett att det var mycket bättre i Luleå än på Chalmers och ville in i gemenskapen igen.

Under Bengt Klefsjös tid på högskolan, idag Luleå tekniska universitet, har mycket hänt och högskolan har varit föregångare på många olika sätt i utvecklingen. Redan 1977 så infördes tekniskt basår som start för studenter som inte läst matematik och teknik på gymnasiet och 1995 startade Sveriges första kvinnliga forskarskola vid Högskolan i Luleå för att få fler kvinnliga doktorander.

- Ingen hade en aning om hur stor Högskolan i Luleå, som idag är Luleå tekniska universitet, skulle bli. Självklart är jag oerhört stolt över vad jag fått uppleva. Att få vara med och starta en högskola, som sedermera blev ett universitet och vara en del av utvecklingen i 45 år har inte många i världen, kanske inte någon mer, fått vara med om, säger Bengt Klefsjö.