Hoppa till innehållet

Jubileumsquiz 70-talet – vinnare!

Publicerad: 26 februari 2021

Se vinnarnas namn här samt de rätta svaren på frågorna. Vinnarna har även kontaktas via mail. Sista tävlingsdag var 2021-02-14.

Året är 1971, samma år som Apollo 14 landar på månen och filmen Utvandrarna har premiär i Sverige. I Luleå håller Högskolan i Luleå på att byggas upp. Ett ungt gäng med Rune Andersson i spetsen driver arbetet, den äldsta i gänget är ensam om att vara över 30 år. Under åren utvecklas verksamheten, både inom utbildning och forskning. Carl-Göran Nilsson blir 1972 högskolans första professor och då inom ämnet maskinkonstruktion.

Sista tävlingsdag var 2021-02-14.

Vinnarna är

  • Justine Decrozant-Triquenaux
  • Thomas Thorell
  • Linda Vähäjärvi
  • Elina Sorvari
  • Monica Björnfot
  • Sandra Dany
  • Johan Edenhamn
  • Sara Stark
  • Jasmin Kulo
  • Mattias Orava

De rätta svaren på frågorna är

Fråga 1: Vilken av dessa byggnader var den första att byggas vid Regnbågsallén i Luleå?
1. D-huset
X. F-huset
2. Centrumhuset (B-huset)

Fråga 2: Vilken utbildning var Högskolan i Luleå på 70-talet först i landet med att lansera?
1. Maskinteknik
X. Bergsteknik
2. Tekniskt basår

Fråga 3: Vilket år blir Musikhögskolan i Piteå en del av Högskolan i Luleå?
1. 1977
X. 1978
2. 1979

Fråga 4: I vilken av dessa byggnader i centrala Luleå fanns Kårhuset under flera år?
1. Shopping
X. Ebeneser
2. Folkets hus (nu nedbrunnet)

Fråga 5: När startas "Minikurs för tjejer" för att locka fler kvinnor till tekniska utbildningar?
1. 1974
X. 1978
2. 1979

Fråga 6: Vad hette det band som blev något av Högskolans husband?
1. Geophonerna
X. Phaestivus
2. Maskinkvintetten

Fråga 7: Vilket år startades studenternas alpina förening, numera kallad StiL Alpina?
1. 1973
X. 1974
2. 1975

Fråga 8: Vad kallades de populärvetenskapliga lunchföreläsningar som startades på 70-talet?
1. Kunskapslunch
X. Lärande luncher
2. Lunch-bunch

Fråga 9: Vilket år startar de första yrkestekniska högskoleutbildningarna (YTH) i Skellefteå?
1. 1975
X. 1976
2. 1978