Hoppa till innehållet

Luleå tekniska universitet skriver under deklaration för stark demokrati

Publicerad: 18 februari 2021

Den 18 februari undertecknar länets representanter Deklarationen för en stark demokrati. En unik satsning för demokratin som säger att Norrbotten med gemensamma krafter ska utveckla och stärka de demokratiska principerna.

– De senaste 10-15 åren har vi sett hur demokratier runt om i världen har utmanats och försvagats och att de antidemokratiska rörelserna i Sverige ökar. Därför är det viktigt att alla vi som tror och på och värnar om demokratin, gör vår röst hörd, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

100 år sedan viktigt genombrott för demokratin

Den 26 januari för 100 år sedan är ett viktigt genombrott för demokratin. Det var första gången kvinnor i Sverige fick rösta till riksdagen och första gången som kvinnor valdes in till riksdagen. Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag av regeringen att bidra till att utveckla och stärka demokratin i Sverige genom att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Kommittén ska uppmuntra aktörer i hela landet att delta och att aktiviteterna kommer alla till del.

Unik satsning i Norrbotten

– Jag är glad över demokratisatsningen i Norrbotten, som inte kan beskrivas som annat än unik. Genom en bred kraftsamling, med arrangemang av länets kommuner, Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Luleås tekniska universitet och Polarforskningssekretariatet, kommer det demokratistärkande arbetet att nå ut till invånare i hela Norrbotten. Samverkan mellan aktörer i lokalsamhället skapar möjlighet att nå olika målgrupper, vilket är avgörande för att förankra demokratin lokalt. Demokratiutbildningar för elevkårer och en demokratiutställning med fokus på val och är exempel på insatser för vår demokrati som kommer att äga rum i Norrbotten under året, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Ceremoni vid undertecknandet

För att manifestera den viktiga sammanhållningen i kampen för demokratin hölls en ceremoni vid länsstyrelsen i Norrbotten den 18 februari, där landshövding Lotta Finstorp, som sitt första åtagande som landshövding i Norrbotten, tillsammans med Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten, Polarforskningssekretariatet, Sametinget, samt länets samtliga kommuner undertecknade deklarationen.

– Målet är att öka såväl kunskapen och medvetenheten om demokratin som engagemanget och delaktigheten. För att klara detta behöver det offentliga Sverige och andra aktörer sluta upp och bidra till arbetet. Men på Länsstyrelsen lovar vi att göra vår del för att det ska ske, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten.

Universitetet firar demokratin hela året

Luleå tekniska universitet kommer under 2021 att genomföra flera aktiviteter i syfte att stärka och utveckla demokratin, en satsning som hör till Luleå tekniska universitets 50-årsjubileum.  I Luleå tekniska universitets kalendarium hittar du fortlöpande aktiviteter kopplade till Demokratin 100 år.

– En väldigt viktig del i demokratin är yttrandefriheten, därför är det problematiskt att se de hot som journalister, politiker och forskare utsätts för i dag. För Norrbotten är det viktigt med varje aktör som kliver fram och tydligt markerar sitt ställningstagande, sin tro på demokratin men också vikten av att faktiskt jobba för demokratin aktivt, ta ställning och göra sin röst hörd. Det påverkar andra att göra likadant, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Luleå tekniska universitet firar Demokratin 100 år

Regeringen: Demokratin 100 år