Hoppa till innehållet

Nuvarande rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn

Publicerad: 14 mars 2022

Birgitta Bergvall-Kåreborn är Luleå tekniska universitets rektor sedan den 1 december 2017. Hon är professor i Informatik och systemvetenskap och var prorektor i sex år innan hon fick sitt nuvarande uppdrag.

Birgitta Bergvall-Kåreborn kom till Luleå tekniska universitet redan 1989 för att studera systemvetenskap. Efter examen stannade hon kvar som lärare och senare som doktorand och forskare. År 2002 disputerade hon, 2008 blev hon docent och ämnesansvarig för informatik och systemvetenskap och året därpå utsågs hon till professor i ämnet.

Som forskare var hon drivande i utvecklingen av det område som idag kallas ”Living Lab” och som har fått stor genomslagskraft både nationellt och internationellt. Hon var bland de första akademikerna internationellt som studerade ”crowdsourcing” som fenomen, dessa digitala plattformars påverkan på organisationers kompetensförsörjning, samt befintliga affärsmodellers avsaknad av kompetensförsörjning som en central pusselbit. Genom sin vetenskapliga skicklighet har hon också kommit att samverka med ett stort antal internationella forskare och företag.

I sin nya roll som rektor inledde Birgitta Bergvall-Kåreborn arbetet med universitetets nya strategi och vision. Högt ställda mål och sex konkretiserade huvudstrategier fungerar som ledstjärna för universitetets hela verksamhet. Utvecklingen av tre framtidsområden med underliggande centrumbildningar, alla fokuserade på nydanande utbildning och banbrytande forskningsresultat har skapat stor uppmärksamhet inom både akademi och industri.

Att stärka lärosätets grundforskning, säkerställa attraktiva och jämställda utbildningar och framtidens kompetensutveckling är frågor hon arbetet länge med och brinner för. Idag leder hon också universitetets satsningar inom den gröna omställningen.

Birgitta Bergvall-Kåreborn är ordförande och styrelseledamot för flera regionala och forskningsorienterade styrelser. Hon är ledamot i avd XI vid Kungl. Ingenjörsakademin, IVA, sedan 2020 och är bland annat ordförande för Tekniksprånget. Sedan 2013 är hon medlem i Kungliga Skytteanska samfundet. I februari 2020 utsågs hon till ledamot i ett av regeringens strategiska samverkansprogram inom kompetensförsörjning och livslångt lärande.