Hoppa till innehållet

Rektor Johan Sterte prioriterade internationell rekrytering och marknadsföring

Publicerad: 17 december 2021

Luleå tekniska universitets femte rektor, Johan Sterte, utbildad civilingenjör, disputerade 1987 i kemisk teknologi. Fem år senare blev han utsedd till docent vid Chalmers och 2009 valdes han till rektor för Luleå tekniska universitet.

Johan Sterte hade en lång erfarenhet från Luleå tekniska universitet, dit han rekryterades som professor och ämnesföreträdare 1994. Han intresserade sig för universitetsfrågor och utsågs till verksamhetsrepresentant i universitetsstyrelsen samt som prorektor i Luleå i två år innan han 2003 utsågs till rektor för Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet).

Johan Stertes första uppdrag var att slutföra det uppdrag som hans företrädare fick, nämligen att skapa en organisationsförändring och ta fram en ny strategi för universitetet. Målet var att minska antalet institutioner från 13 till sex i syfte att skapa bättre förutsättningar för att utveckla universitetets utbildning, forskning och samverkan.

Riksdagens beslut i Forskningspropositionen 2009 om att ekonomiskt satsa på forskning passade bra eftersom det skapade starkare incitament för externfinansiering och för vetenskaplig publicering. Rekryteringsprocessen för professorer och ämnesföreträdare förändrades i syfte att attrahera framgångsrika forskare från hela världen. Johan Sterte såg tidigt möjligheten att dra nytta av den ekonomiska krisen i Europa som även drabbade europeiska universitet.

Johan Stertes framgångsfaktorer var satsningen på internationell rekrytering, uthålliga marknadsföringskampanjer samt det starka samarbetet med näringslivet vilket ledde till en starkare position på den internationella forskningsarenan.

Efter åtta år som rektor vid Luleå tekniska universitet utsågs Johan Sterte till rektor vid Karlstads universitet 2017. Johan Sterte är sedan 2001 ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och samt ledamot i Kungliga Skytteanska Samfundet sedan 2014.