Hoppa till innehållet
Foto: Henrik Mill
"Vi behöver fortsätta hålla oss i forskningsframkanten", säger Anders OE Johansson, en av dem som byggde upp ProcessIT Innovations, en centrumbildning som än i dag levererar nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Foto: Henrik Mill Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Banade väg för världsledande industri

Publicerad: 5 juni 2021

ProcessIT Innovations, som initierades av näringslivet och lärosätena i norra Sverige, är i dag en samverkansplattform som sträcker sig långt utanför landets gränser. Anders OE Johansson berättar om vikten av att tänka större än det enskilda forskningsprojektet.

Anders OE Johansson var student i den fjärde årskullen som examinerades från Högskolan i Luleå 1978. Han läste civilingenjörsutbildningen i maskinteknik, ett val som han beskriver som enkelt och livsavgörande på samma gång. Enkelt för att Högskolan låg nära då han bodde i Norrfjärden utanför Piteå, livsavgörande då det gav förutsättningar för hans framtida karriär. Valet skulle leda honom in på en rad uppdrag inom industrin, först som trainee och anställd, därefter som konsult och numera egenföretagare. För närmare 20 år sedan var han med och byggde upp ProcessIT Innovations, en centrumbildning som än i dag levererar nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov. Men starten var allt annat än en dans på rosor.

– Jag var anställd på Luleå tekniska universitet i ett projekt som man kan säga var grunden till ProcessIT Innovations. I samband med det öppnade Vinnova sin första Vinnväxtutlysning som skulle ge tio års finansiering. Vi gjorde en första bred ansökan tillsammans med Västerbotten men fick avslag för att den var för dålig och ofokuserad, berättar Anders OE Johansson, som var chef för verksamheten mellan 2003 och 2013, och i dag är senior rådgivare för det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Process Industrial IT and Automation.

När de ett år senare skickade in en ny ansökan inriktad mot processindustrierna runt gruvan, skogen och stålet vann de. Utlysningen vars syfte var att finansiera innovationsmiljöer med förutsättningar att nå internationell framgång la grunden för samarbetet som på innovativa sätt kopplar ihop it och processindustrin. I ett av de första projekten etablerade de en ny tillämpning för optisk mätteknik för att mäta storleksfördelningen av pellets på transportband. Det har sedan utvecklats till flera projekt som handlat om mätning av virkeslager med hjälp av laser och drönare.

– Vår uppgift har inte varit att utveckla nya teknologier utan vi har tittat på hur vi kan tillämpa dem i nya sammanhang, säger han.

Skapade förutsättningar för att växa

Redan tidigt var tungviktare som LKAB, Boliden, SCA, ABB, Ericsson med och representerade i styrelsen. Lorentz Andersson, då landshövding i Västerbotten, brann för processindustrin och var som ordförande drivande i att få med fler företag som exempelvis Komatsu Forrest och Skellefteå kraft. Samarbetet skulle inte ske genom att med basfinansieringen ta fram snygga rapporter, utan de bestämde sig för att med den skapa förutsättningar för att bygga större FUI-projekt och söka mer finansiering, berättar Anders OE Johansson.

– Det var lite jeopardy över det. Vi tyckte att vi hade svaret på vilka projekt vi ville driva, men det var ingen som ställde frågan. Vi ville plantera frågorna hos en mängd olika aktörer, så att det skulle finnas både nationella medel och EU-medel att söka. Vi har hela tiden tänkt att vi måste jobba regionalt, nationellt och europeiskt. Det gjorde att ProcessIT Innovations också tog initiativ till att skapa en nationell kraftsamling för den här typen av frågor.  

Att vara motorn i ett ekosystem med processindustrin som anläggningsägare, leverantörer till industrin och de två universiteten har enligt Anders OE Johansson varit avgörande för att de snabbt kunde bygga upp en stor projektportfölj. 

– De medel vi fick från Vinnova la vi inte på egna projekt, utan vi använde de för att skapa förutsättningar för att söka större projekt, säger han.

Vid Umeå universitet fanns kopplingarna till tillverkningsindustrin och till den tidiga processen i råvaruflödet som exempelvis skogsbruket. Luleå tekniska universitet var starka inom gruv- och stålområdet. Att universiteten stått värd för samarbetet har varit viktigt, menar Anders OE Johansson. 

– Vi har varit en neutral spelare. ABB sa ”det här är perfekt, här får vi jobba i innovationsprojekt med våra kunder, utan att det är en affärsmässig uppgörelse”. Vi har också alltid haft med en forskningskomponent, och en innovationskomponent.

Samarbete ligger bakom framgång

Europas processindustri är bland de världsledande, delvis tack vare att det finns ett nära samarbete med it- och automationsföretag som levererar utrustning och lösningar. I dag ligger mycket fokus på framväxande tekniker som exempelvis artificiell intelligens. Att hitta sätt för att effektivt, säkert och hållbart öka produktiviteten kommer även i framtiden att vara relevant för de industrier som ProcessIT Innovations samarbetar med, säger Anders OE Johansson.

– Resan tar inte slut. En viktig förmåga som behövs för allt det där är förmågan att nyttja nya framväxande teknologier som vi inte ens kan föreställa oss just nu. Därför behöver vi fortsätta hålla oss i forskningsframkanten.