Hoppa till innehållet

Det var en gång...

Publicerad: 1 januari 2021

Hösten 1962 startar den första universitetskursen i Luleå i form av en preparandkurs i matematik. Kraven på en högskola i Norrland blir allt starkare men beslutet dröjer. 1966 startar Norrlandsberedningen som lägger fram sitt betänkande 1969/1970. Därefter läggs en proposition, sanktionerad av statsminister Olof Palme och finansminister Gunnar Sträng, med förslag på Luleå som etableringsort.

Redan på 50-talet diskuteras en tredje teknisk högskola, efter Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Chalmers i Göteborg. Norrland nämns som alternativ i diskussionerna men högskolan etableras i Lund. 1963 gjordes ännu en utredning som resulterade i etableringen av Linköpings tekniska högskola 1969. Först efter Norrlandsberedningens betänkande 1969/70, där en decentraliserad civilingenjörsutbildning föreslås, beslutas om en femte teknisk högskola i Luleå med Umeå som administrativt ansvarig. Samtidigt beslutas om utbyggnaden av Norrbottens Järnverk AB (NJA), MEFOS och året-runt-sjöfart till Luleå.

Ragnar Lassinantti, dåvarande landshövding i Norrbotten, lär ha utövat påtryckningar på stats- och finansministern för att få igenom beslutet att etablera Sveriges femte tekniska högskola i Luleå. Valet stod då mellan Umeå och Luleå och enligt berättelser så var Norrbottens landshövding en smula listigare än Västerbottens och ”vann” därmed högskolan till Luleå. Mer okänt är kanske att dåvarande utbildningsministern och senare statsministern Ingvar Carlsson, hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet 1996, var delaktig i beslutet och röstade för den proposition som låg till grund för beslutet om högskolans etablering våren 1970, eller Organisationskommittén för utbildning och forskning i övre Norrland, som det hette från början. Propositionens huvudpunkter var följande:

  • En enhet för högre teknisk utbildning och forskning förläggs till Luleå.
  • I enheten ingår en maskinteknisk utbildningslinje med tillhörande forskningsorganisation.
  • Delar av verksamheten vid KTH:s sektion för bergsvetenskap flyttas till Luleå.
  • Förutsättningar för att ytterligare differentiera den högre tekniska utbildningen i Luleå ska prövas.
  • Minst 100 nybörjarplatser i Luleå.
  • Permanenta lokaler ska uppföras i Luleå.
  • Viss högre teknisk utbildning inrättas i Skellefteå och Umeå, som ska samverka med varandra.

Det var starten till Högskolan i Luleå, sedermera Luleå tekniska universitet.

Källa: Högskolan i Luleå 1971 – 1991, En krönika av Per Leander, chef för utbildningsbyrån vid Högskolan i Luleå 1971-1987.