Hoppa till innehållet

En teknisk högskola i övre Norrland tar form

Publicerad: 13 januari 2021

Redan i slutet av 1950-talet diskuterades en teknisk högskola i övre Norrland, men det var först våren 1970 som propositionen antogs i riksdagen. Som ansvarig för den detaljerade planeringen av den nya högskolan utsågs Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland (NoTH).

Någon som betydde mycket för Högskolan i Luleå de första åren var Rune Andersson. Han blev huvudsekreterare för NoTH vid årsskiftet 1970/1971, och han var den första som anställdes efter att högskolan inrättades den 1 juli 1971. En av sakerna som Rune tog tag i var arbetet med att flytta bergsutbildningarna från KTH till Högskolan i Luleå. NoTH var också aktiva när det gällde att bygga ut högskolan med ämnena arbetsvetenskap och samhällsbyggnadsteknik, där det fanns otillräckliga resurser på andra högskolor.

Generellt kan sägas att NoTH satsade på profilområden, eftersom dubbleringar av linjer som fanns på andra högskolor skulle sätta Luleå i skuggan. Tanken var att satsningen på specialinriktningar skulle få sökanden från hela Sverige, vilket skulle öka högskolans regionalpolitiska betydelse. Det ökade även de industriella satsningarna i övre Norrland.

Norrbottens landshövding Ragnar Lassinanttis koppling till finansminister Gunnar Sträng öppnade många dörrar och gjorde att Högskolan i Luleå kunde starta sin uppbyggnad utan den normala byråkratiska ordningen. Sakfrågorna var viktiga – inte formalia. En annan viktig faktor var den entreprenörsanda som drev Högskolan i Luleå. Det var unga människor med enorma ambitioner.

NoTH var aktiva fram till 1977, då den nya högskolereformen gav Högskolan i Luleå samma organisation som övriga universitet och högskolor.