Hoppa till innehållet
Klas Tennberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tennberg hittade kreativa och hållbara lösningar i syfte att skapa utveckling

Publicerad: 15 mars 2021

Skapandet av tekniska högskolan i Luleå, nu Luleå tekniska universitet, kännetecknades av nytänkande och entreprenörskap, alltifrån dess tillkomst som vid uppbyggnaden. Starka näringslivskontakter, nya pedagogiska modeller och engagerade lärare är vittomspunnet. Vad som också var kännetecknade för uppbyggnaden av ett nytt universitet var kreativitet när det gäller organisationsformer, ledningsfilosofi och sökandet efter effektiva administrativa processer i syfte att stödja kärnverksamheten. En som i allra högsta grad var delaktig och tongivande i detta arbete var Klas Tennberg.

Klas Tennberg kom till dåvarande högskolan redan 1971 med ansvar för ekonomi, planering, personalfrågor och studentrekrytering. Han var en uppskattad och respekterad chef för den Administrativa byrån och hade ett engagemang och inflytande i frågor som vida översteg de rent administrativa processerna.

Tidigt insåg universitetet vikten av ett systematiskt och professionellt sätt för att attrahera studenter, Högskolan i Luleå var det lärosäte som först gav ut en utbildningskatalog och besökte gymnasieskolor för att informera om sin verksamhet. Ett för den tiden djärvt grepp som inte alltid uppskattades av andra tekniska högskolor, skämtsamt benämndes den tekniska högskolan i Luleå för ”Reklamhögskolan".

Även när det gäller rekrytering av nyckelpersoner valde universitetet okonventionella metoder i syfte att attrahera de mest lämpliga personerna. Universitetets uttalade ambition var att rekrytera medarbetare med utvecklingspotential och inte ensidigt utgå från tjänsteår eller verifierade meriter, vilket vid den tidpunkten var en förhärskande modell.  Detta gjorde att universitetet under uppbyggnadsfasen lyckades attrahera ämnesföreträdare, professorer och lärare som med stort engagemang tog sig an uppdraget att bygga upp en stark utbildnings – och forskningsmiljö.  Klas ledarfilosofi var att ge utrymme för regeltolkningar som gynnade verksamheten men aldrig sig själv. ”Gör nu inte ett problem av det här” var också ett uttryck som var vägledande i arbetet med att nå uppsatta mål.

Klas insåg tidigt möjligheterna att utveckla ”administrativa rutiner och system med stöd av ADB”. Universitetets ställningstagande på 70-talet att satsa på egen datorkraft skapade förutsättningar för en digitalisering av de mest viktiga administrativa processerna. Ett IT-baserat diariesystem, ett för-och efter system till det statliga redovisningssystemet samt ett studiedokumentationssystem utvecklades i början av 80-talet med stöd av intern kompetens. Arbetet präglades av ett stort entreprenörskap och en stor övertygelse att detta var lösningar anpassade för framtiden. Framtagandet av egenutvecklade IT-baserade system väckte stort intresse från såväl andra universitet och högskolor som från andra statliga myndigheter. Klas såg potentialen i att skapa ett bolag i syfte att kommersialisera alla dessa produkter. Bildandet av Arctic Software ledde till att ett stort antal statliga myndigheter, universitet och högskolor använde system utvecklade vid dåvarande Högskolan i Luleå.

Högskolan i Luleå med dess starka engagemang för samverkan med näringsliv och samhälle insåg tidigt vikten av ett väl fungerande kommersialiseringssystem. Bildandet av Stiftelsen Centek tillsammans med Luleå och Piteå kommun, initiativtagare till en teknikby (idag Luleå Science Park) samt bildandet av Stiftelsen Aurorum var några av de organisationer som sjösattes under första delen av 80-talet. Klas Tennberg var en av de tongivande arkitekterna vid skapandet av Stiftelsen Centek, idag LTU Business AB, där syftet var att skapa förutsättningar för kommersialisering av forskningsresultat samt uppdragsutbildning vilket är ett bevis på Klas förmåga att finna kreativa och hållbara lösningar i syfte att skapa utveckling.

Text: Staffan Sarbäck