Hoppa till innehållet
13:00 24 mar
SUN förstasida

Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling

24 mar. 2021, 13:00 - 14:45
Zoom
Gratis
Publicerad: 4 mars 2021

Norra Sverige har förutsättningar att visa vägen för en framgångsrik omställning av basindustrin som gynnar hela världen. Under ett Zoom-webbinarium berättar vi om Luleå tekniska universitets satsning, SUN, som tar fasta på de tillgångar i form av malm, skog och vatten som är av central betydelse för att förverkliga den samhällsomvandling som behövs för att nå FN:s globala hållbarhetsmål och lyckas med klimatomställningen.

Länk till webbinariet är https://ltu-se.zoom.us/j/69705856318

Preliminärt program

Moderator: Åsa Lindell

13.00–13.10
Introduktion av Luleå tekniska universitet och våra satsningar på nya forskningsområden för en mer hållbar framtid
Pär Weihed, prorektor och professor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet

13.10–13.25
Introduktion av SUN – naturresurser för en hållbar samhällsomvandling
Christina Wanhainen, professor i malmgeologi Luleå tekniska universitet och vetenskaplig ledare för SUN

13.25–13.45
Panelsamtal: Norrbotten och Västerbotten är regioner med stora naturresurser, basindustrier och kompetens – vad behövs i framtiden?
Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län
Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten
Rickard Carstedt, regionråd i Västerbotten
Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
Peter Larsson, samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, Näringsdepartementet

13.45–13.55
Paus

13.55–14.15
Vägen fram till hållbarhetsmålen 2050.
Grete Solvang-Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör, LKAB
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna
Christer Ljunggren, vd, Vattenfall

14.15–14.40
Panelsamtal: hur når vi målen 2050?
Pär Lärkeryd, vd, Norra Skog
Grete Solvang-Stoltz, HR- och hållbarhetsdirektör, LKAB
Christer Ljunggren, vd, Vattenfall
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

14.40–14.45
Avslutning
Pär Weihed, prorektor och professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet

Webbinariet ordnas i samarbete med IVA Nord.