Hoppa till innehållet
Quiz 00-tal

Jubileumsquiz 00-talet - vinnare!

Publicerad: 27 maj 2021

På 00-talet blir Christer Fuglesang den förste svensken i rymden, Öresundsbron invigs och YouTube lanseras. Studenter vid Luleå tekniska universitet anordnar den första svenska tävlingen i Yukigassen, lagsport i organiserat snöbollskrig. Ett karriärcentrum initieras för att öka studenternas arbetslivsanknytning och underlätta deras inträde på arbetsmarknaden. 2009 ökar antalet nyantagna studenter rejält – civilingenjörsutbildningarna har drygt en tredjedel fler sökande.

 

Tävlingen är avslutad. Sista tävlingsdag var  2021-06-13.

Vinnarna kontaktas via mail och presenteras på den här sidan 2021-06-18.

 

Vinnarna är

 • ​Thomas Thorell
 • Shafir Sabbag
 • Johan Edenhamn
 • Caroline Stoltz
 • Elin Bergström
 • Lena Beiming
 • Rasmus Andersson
 • Ida Kåhre
 • Svante Wrede
 • Martin Lund
 • Tarun Bansal

 

De rätta svaren på frågorna är

Yukigassen, organiserat snöbollskrig i lagform, har premiär i Sverige 2009 – tävlingen arrangeras av studenter vid Luleå tekniska universitet. Universitetet arrangerar senare SM i sporten vid ett flertal tillfällen samt deltar i VM. Från vilket land kommer ursprungligen sporten?

 • Finland
 • Japan
 • Kanada

 

2006 framför ett 30-tal studenter vid Luleå tekniska universitet en opera, med en lite annorlunda inriktning – vad är detta för opera?

 • En rockopera
 • En jazzopera
 • En snöopera

 

Lärarutbildningarna i Luleå, som numer är en del av Luleå tekniska universitet, har en historia som sträcker sig lång tillbaka i tiden, längre än universitetet. 2007 håller de jubileum. Hur många år firade de?

 

 • 70
 • 90
 • 100

 

Vilket år fattar Universitetsstyrelsen beslutet att flytta Institutionen för hälsovetenskap till Luleå? 

 • 2000
 • 2005
 • 2003

 

Luleå tekniska universitet får under 00-talet två nya rektorer, vilka?

 • Pia Sandvik Wiklund/ Johan Sterte
 • Ingegerd Palmér/ Birgitta Bergvall-Kåreborn
 • Torbjörn Hedberg/ Lars Norberg

År 2000 besteg tre av våra studenter en hög topp dit de även hade med sig Luleå tekniska universitets flagga. Vilken topp var det?

 • Kebnekaise, 2 106 meter
 • Kilimanjaro, 5 895 meter
 • Mont Blanc, 4 810 meter

 

En framstående regissör bördig från Norrbotten blir  2006 utnämnd till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet, vem?

 • Kjell Sundvall
 • Curt Persson
 • Kjell Rask

 

Unitas och Pedagogkåren slås samman till Luleå studentkår, vilket år?

 • 2001
 • 2002
 • 2003