Hoppa till innehållet
Arktiskarådet Foto: The Arctic Council
Arktiska rådet har åtta medlemsländer. Foto: The Arctic Council Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Arktiska rådet håller workshop i Luleå

Publicerad: 7 oktober 2016

Arktiska rådets konferens om gruvnäring och en hållbar utveckling i Arktis hålls i Luleå den 13-14 oktober. Det är värdnationen USA som valt att förlägga konferensen till Luleå.
– Det är roligt att de så tydligt markerar att Luleå tekniska universitet, Norrbotten och Sverige är internationellt ledande när det gäller gruvnäringen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, prorektor vid Luleå tekniska universitet.

Arktiska rådet grundades för 20 år sedan och är ett internationellt forum som arbetar för en ansvarsfull utveckling av regionen. I Arktiska rådet ingår Sverige, Danmark, Finland, Island, Kanada, Norge, Ryssland och USA, samt organisationer för ursprungsfolken i Arktis.

Ordförandeposten växlar mellan medlemsländerna och innehas 2015-2017 av USA. Under sitt ordförandeskap arrangerar USA en rad seminarier för representanter från regeringar, den privata sektorn, regioner, organisationer och den akademiska världen, för att tillsammans diskutera och belysa de utmaningar som finns vad gäller hållbar utveckling i en känslig miljö som Arktis.
– Vi är väldigt glada över att kunna anordna denna workshop i Luleå, som är en arktisk stad med lång erfarenhet av samarbete med gruvindustrin. Luleå tekniska universitet är ledande inom den akademiska världen vad gäller alla aspekter av gruvdrift, särskilt i Arktis, säger Mary Burce Warlick, ambassadör på det amerikanska utrikesdepartementets avdelning för energiresurser.
Hon tillägger:

– USA har ett stabilt samarbete med staden Luleå, under ledning av kommunalrådet Niklas Nordström. Vi uppskattar stadens tillmötesgående och samarbetsvilja vad gäller allt från forskning till konst och musik.

Innovativa lösningar

Den workshop som hålls i Vetenskapens hus i Luleå den 13-14 oktober behandlar gruvnäring och utvinning av naturresurser på avlägset belägna platser. Frågor som tas upp är bland annat vilken roll olika aktörer spelar, vad det finns för strategier från statligt håll vad gäller hållbarhet och socialt och miljömässigt ansvarstagande och vad det finns för innovativa lösningar för renare energikällor.

– Vår förhoppning är att deltagarna kommer att få en djupare förståelse för de många frågor som förknippas med en bra förvaltning av de arktiska mineraltillgångarna. Vi kommer under workshopen att lyfta fram fallstudier som belyser bästa praxis för en hållbar mineralutvinning i Arktis, säger Mary Burce Warlick.
Bland talarna på konferensen finns Luleå tekniska universitets rektor Johan Sterte och professorer Lena Abrahamsson och Pär Weihed, LKAB:s marknadschef Markus Petäjäniemi, Luleås kommunalråd Niklas Nordström, Mary Burce Warlick och andra regeringsrepresentanter från USA och även Finland.

Tillfälle att knyta kontakter

– Konferensen syftar till att skapa diskussion mellan akademi, offentlig sektor och industri när det gäller hållbarhet och energifrågor inom gruvnäringen. Den är också ett utmärkt tillfälle för att nätverka med personer från länder som ingår i Arktiska rådet, säger Luleå tekniska universitets prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

 Hon välkomnar att USA lyfter fram Luleå tekniska universitet, Norrbotten och Sverige som internationellt ledande vad gäller gruvnäringen.

– Vår kompetens och geografiska läge befäster också universitetet och regionen som viktiga aktörer i det arktiska samarbete som pågår.

Taggar