Hoppa till innehållet
Avsiktsförklaring Foto: Sofia Stridsman
Maria Stenberg, landstingsstyrelsens ordförande, och Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Sofia Stridsman Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fördjupat samarbete med landstinget

Publicerad: 23 september 2016

Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting ökar sitt samarbete inom bland annat forskning, utveckling och kompetensförsörjning.

Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting har i dag skrivit under en gemensam avsiktsförklaring, för att tydliggöra stärkandet av en långsiktig och strategisk samverkan inom regional utveckling, kompetensförsörjning, forskning och utveckling samt infrastruktur.

– Vi samarbetar redan i dag på ett flertal områden, men genom denna avsiktsförklaring blir den gemensamma inriktningen tydligare, säger Maria Stenberg, landstingsstyrelsens ordförande.

En av frågorna som omfattas av det utökade samarbetet är kompetensförsörjning. I avsiktsförklaringen står att parterna tillsammans vill ”vara i framkant när det gäller att utveckla framtidens vårdutbildningar och kompetensområden som stödjer den digitala strukturomvandlingen i hälso- och sjukvården”.

Skapa starka forskningsmiljöer

Man vill också ”främja och stödja gemensamma ansökningar om forsknings- och utvecklingsmedel med syfte att i samverkan bygga hållbara strukturer för innovation, tillväxt och starka forskningsmiljöer i regionen”.

I oktober förväntas riksdagen besluta att Norrbottens läns landsting från årsskiftet blir Region Norrbotten. Landstinget tar då över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

– Avsiktsförklaringen är dels ett led i att fördjupa universitetets samarbete med Norrbottens läns landsting runt vård- och omsorgsfrågor, dels för att underlätta inför regionbildningen när ansvaret för regional utveckling flyttas från länsstyrelsen. Universitetet har haft ett gott samarbete med länsstyrelsen inom detta område och vi är säkra på att det fortsätter när regionen tar över, säger Johan Sterte, rektor för Luleå tekniska universitet. 

Taggar