Anders Gustavsson, student i Auto Rickshaw projektet, SIRIUS kursen, förbereder slutredovisning

Fordon, raketer och verktyg i skarpa studentprojekt

En miljöanpassad Auto Rickshaw i samarbete med det indiska företaget TVS motors och en bränsleturbin i samarbete med Volvo Aero till Ariane raketer inom det europeiska rymdprogrammet. Det är två av flera skarpa studentprojekt vid Luleå tekniska universitet, inom SIRIUS-kursen, som nu har slutredovisats vid universitetet.

Bild; Professor Lennart Karlsson, examinator för SIRIUS kursen
Professor Lennart Karlsson, examinator för SIRIUS kursen vid Luleå tekniska universitet

- Ni kommer få se att resultaten är fantastiskt bra och SIRIUS-kursen är känd inom i stort sett hela den svenska verkstadsindustrin, fordonsindustrin och på en hel del andra ställen sade Professor Lennart Karlsson vid Luleå tekniska universitet i samband med slutredovisningen. Han är examinator för SIRIUS-kursen.

SIRIUS är en slutkurs inom programmet för maskinteknik för de som läser inriktningen maskinkonstruktion men är även valbar för studenter som går andra inriktningar och program.

Det är i år 15:e året för SIRIUS och i kursen arbetar man väldigt nära industrin i skarpa projekt. Totalt har hittills ca 500 studenter gått kursen och inför nästa år är den redan fulltecknad. I årets upplaga av kursen samsas fem olika projekt.

Bild; Hanna Winterquist och Anders Gutafsson i Auto Rickshaw gruppen
Hanna Winterquist och Anders Gustafsson i Auto Rickshaw gruppen.

Trehjuling för bättre miljö i Indien

En trehjulig hybridbil, s.k. Auto Rickshaw för den indiska marknaden och som har fått det samiskt klingande namnet SANJAS (lulesamiska; ”snö och isfri”) är en av gruppernas projekt. Auto Rickshaw projektet sker i nära samarbete med det Indiska företaget TVS Motors och företaget Gestamp Hardtech. Vid SIRIUS slutredovisning var det fordonsplattformen, som utvecklats av sex LTU studenter, som stod i fokus, men det är ett tvärvetenskapligt projekt och totalt har ett 20 tal studenter medverkat.

Avsikten är att utveckla ett fordon som klarar både säkerhets och miljökrav och som kan serietillverkas för den Indiska marknaden. Det finns ett stort behov av det bl a på grund av den kaotiska trafiksituationen i landet som bl a leder till höga koldioxidutsläpp.

Bild; Christoffer Sveder projektledare tillsammans med Daniel Cook
Christoffer Sveder projektledare, tillsammans med studentkollegan Daniel Cook.

- Vi känner att det här är nästa naturliga steg att ta vår utveckling ut i industrin, säger Christoffer Sveder, som varit projektledare för att utveckla fordonsplattformen.

Studenterna har utvecklat en fordonsplattform för en Hybrid Auto Rickshaw med rum för en förare och fyra passagerare. Det är två fler passagerare än i en konventionell rickshaw. Studenternas i huvudsak eldrivna rickshaw har även en förbränningsmotor som laddar batterierna för eldrift. Karossen är självbärande med sammanfogade komponenter som genom helheten ger bra hållfasthet och ökad säkerhet.

Bild; Markus Ström visar verktygslösning åt Sandvik Coromant
LTU studenten Markus Ström visar verktygslösning som han och hans studiekamrater utvecklat åt Sandvik Coromant

Verktygslösning till världsledande företag

En annan grupp LTU studenter har samarbetat med det världsledande företaget Sandvik Coromant och utvecklat en helhetslösning för området mellan verktygshållare och skärstål. Företaget som tillverkar svarv, fräs och borrverktyg har genom studenterna fått ett nytt produktkoncept för generell svarvning i stål. Det innefattar ett nytt gränssnitt mellan skäret och hållaren vilket innebär allt från själva skäret, hållaren och hur delarna däremellan är utformade.

- Generellt sett kan man säga att våra slutkoncept är bättre än den nuvarande lösningen på fyra till åtta kravkriterier och de behandlas just nu av Sandvik Coromant för patent, säger de sex studenternas projektledare Daniella Martinsson.

Joel Lindström och Anders Nordberg visar
Joel Lindström och Anders Nordberg, två studenter ur Volvo Aero gruppen visar inlopprör till turbin i raketmotor

Studenternas turbin i en riktig rymdraket

Sex LTU studenter som läser maskinteknik, varav hälften med inrikning produktion och andra hälften konstruktion, har i samarbete med företaget Volvo Aero utvecklat en turbin till framtidens raketmotor. Ariane 5 är Europeiska rymdstyrelsen, ESA:s största rymdraket som Volvo Aero utvecklar motordelar till för nästa generations raketmotorer. Studenterna har bl a konstruerat inloppsrör för bränsle med höga kapacitetskrav som hanterar och riktar om bränsleflödet från pumpen mot motorerna. Låga tryckförluster, så låg vikt som möjligt och att turbinen ska vara lätt att montera isär och ihop för att kunna inspektera har varit företagets krav.

- Volvo Aero ska göra en testkampanj där man testar produkten, monterar isär den och testar den i flera cykler, därför har vi tagit fram en produkt som är enkel att demontera, säger Tim Lindsköld, studentgruppens projektledare.

Bild: Fredrik Hedman en av studenterna i Volvo CE guppen
LTU studenten Fredrik Hedman, en av studenterna som utvecklat lyftlänkage till Volvo CE

Effektivare hjullastare med studentidé

I nära samarbete med företaget Volvo CE (Construction Equipment) har en grupp LTU studenter inom SIRIUS kursen förbättrat lyftaggregatet till en hjullastare.

- Vår utmaning var att utveckla ett innovativt länkage för framtidens hjullastare, säger Christoffer Gruv, en av studenterna i gruppen.

Länkaget är en stålram som är fäst i hjullastarens framram och studenterna har haft en rad olika krav att ta hänsyn till, bl a vilka moment och krafter som länkaget ska uppfylla.

- Viktigt är ett riktigt rörelsemönster och sikten för föraren, vilket påverkar både effektivitet och säkerhet, ett annat krav var att det ska passa företagets nya design, säger han.

Bild; Gustav Näslund, LTU student visar lösning till Hägglunds
LTU studenten Gustav Näslund visar intresserad publik sin grupps lösning avsedd för Hägglunds motorer.

Testrigg för bättre beräkning av motorer  

Ett mångårigt samarbete med Hägglunds Drives AB, Bosch Rextoth har i år utmynnat i en viktig rigg och beräkningsmodell för att förbättra företagets hydrauliska radialkolvmotorer.

- Vår utmaning var att ta fram en testrigg för att mäta plaskförluster i Hägglunds motorer, säger Gustav Näslund, en av studenterna i projektet.

Plaskförluster definieras som de energiförluster som uppkommer i motorhuset på grund av olja. Studentgruppen som arbetat med detta har skapat en testrigg och tagit fram en matematisk modell för att kunna mäta hur man höjer effekten på motorerna genom att minska energiförlusterna i motorn.