Foto: Leif Nyberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens maskiner reparerar sig själva

Publicerad: 21 december 2011

Svenska kullagerfabriken (SKF) etablerar ett University Technology Center vid Luleå tekniska universitet.Tanken är att utveckla nästa generation av lager- och maskinkomponenter. Maskinerna ska bli självständigare - och dyra driftstop förhindras.

Det är det femte SKF University Technology Center i världen, en exklusiv grupp dit bland andra University of Cambridge hör.

- Luleå tekniska universitet ligger långt framme i forskningen inom ett antal områden som är intressanta för SKFVåra kunder är angelägna att minska kostnaderna för driftstopp och vårt arbete med Luleå tekniska universitet kommer att öka vår förmåga att förse våra kunder med avancerade tjänster inom tillståndsövervakning,säger Dr. Alan Begg, SKF Senior Vice President Group Technology and Development. 

Med tillståndsövervakning menas övervakning av hur ett kullager, eller en hel maskin, mår.

Syftet med etableringen vid LTU är inte att lösa akuta forskningsproblem med SKF, utan att satsa på framtida forskning när det gäller avancerade koncept för tillståndsövervakning och driftsäkerhet. Detta får stor betydelse inom komplexa komponenter som pappersmaskiner eller generatorer för el, där driftstopp får svåra konsekvenser ekonomiskt. Genom att utveckla avancerade delsystem som knyter ihop helheten går det att få mer självständiga maskiner.

Via signaler, relaterade till olika gränsvärden kan maskinen få information för att ställa sin egen diagnos, medicinera sig själv och bli frisk. Lager och system går från att vara passiva till att bli aktiva och självständiga. En maskin åtgärdar sig själv under drift.

Det nu upprättade avtalet mellan SKF och LTU gäller under en period av fem år för utveckling av smart teknik, i enlighet med SKF:s vision och bygger på SKF:s ledande ställning som leverantör av system för tillståndskontroll och på det sedan tidigare mångåriga samarbetet med LTU inom tillståndsövervakning och tribologi, och nu även inomsensorteknologi.                  

- SKF är världsledande inom sitt område och det är ett erkännande för LTU att de väljer att samarbeta med oss. Förutom vårt samarbete kring avancerad forskning är målsättningen att forskningsresultaten ska omsättas i praktiken, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Taggar