DEPICT LAB

De biometriska mätningar som används i DEPICT labbet är Elektroencefalografi (EEG) som är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder. Elektromyografi (EMG) är en teknik som används för att mäta musklernas respons på stimulering från nervsystemet. Hudkonduktans (GSR) används för att mäta hudens elektriska ledningsförmåga. Utrustning finns även för att mäta hjärtats elektriska aktivitet (ECG, PPG), ögonrörelser och personers ansiktsuttryck.

Hjärnans undermedvetna bakom ny teknik

I ett nytt, mobilt laboratorium på Luleå tekniska universitet kan forskare, i realtid, få en bild av hjärnans undermedvetna reaktioner på nya tekniska lösningar. Flera mätmetoder kan användas samtidigt och resultaten samanalyseras. Syftet är bland annat att minska felaktiga eller farliga beteenden när vi människor använder ny teknik – som självkörande bilar.

– När vi utvecklar självkörande bilar kommer vi nu snabbare att kunna komma fram till system som är bättre anpassade efter människans beteende och därmed förebygga trafikolyckor, säger Camilla Grane, forskare i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. 

Analyserar människors beteende

I det nya DEPICT-labbet vid Luleå tekniska universitet kan forskarna visualisera och analysera mänskligt beteende, direkt i den industriella miljön eller i olika typer av fordon. Några forskningsfrågor som kommer att kunna besvaras är hur beslutsfattande fungerar i riskfyllda miljöer, eller hur bilförare påverkas av trötthet. Mätutrustningen i det mobila labbet fångar upp signaler från kroppen som vi inte är medvetna om eller kan styra. Det blir möjligt att utföra experiment där olika typer av biometriska data kan synkroniseras. I de flesta fall där människors upplevelser behöver studeras kan en undersökning som kombinerar den senaste tekniken skräddarsys. 

– Labbets styrka är att vi har ett system som kan prata med alla våra sensorer samtidigt. Vi kan gå tillbaka till en specifik händelse vi testar och analysera försökspersonens reaktion. Ju mer vi får veta om hur människan beter sig i olika situationer, desto mer användarvänlig kan tekniken bli, säger Bjarne Berquist, professor i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska univeristet. 

Teknik på människans villkor

För att utveckla självkörande bilar krävs stor kunskap om mänskligt beteende eftersom tekniken ska automatisera den mänskliga förarens kapacitet. Tidigare har forskare förlitat sig på observationer och vad försökspersoner kan berätta om sina upplevelser. En person kan dock aldrig beskriva i detalj det som mätutrustningen i DEPICT-labbet observerar. I labbet kan forskare nu se exakt vad föraren tittar på och hur personen reagerar. Den kunskapen används för att ta reda på när information ska presenteras till föraren och på vilket sätt, för att han eller hon ska hinna reagera i tid. Det är aktuellt när en självkörande bils sensorer inte är tillförlitliga på grund av dimma eller snöfall.

– Människor tycker det är jobbigt att säga att de inte förstår teknik och är generellt mer kritiska till sitt eget kunnande än till tekniken. Men det är tekniken som inte är optimal om du inte förstår vad du ska göra. Vi kan förstå problemen genom att i labbet analysera vad du ser och hur du reagerar och därmed göra tekniken mer anpassad efter människan, säger Camilla Grane.

Utrustningen i labbet har redan används för mobila studier i kontrollrumsmiljö, hos processoperatörer i gruvor och bland personal i en tågledningscentral. Det är arbetsmiljöer där belastningen är omväxlande extremt hög eller väldigt monoton och systemen komplexa. 

– Många operatörer upplever i dag att systemen skriker åt dem för att fånga deras uppmärksamhet. Har vi bättre kännedom om hur vi reagerar och vad vi riktar uppmärksamheten mot kan vi anpassa tekniken så att den bättre hjälper oss att prioritera. I en tågledningscentral kan det minska risken att du tar fel beslut, säger Camilla Grane.

DEPICT-labbet kostar 2,6 miljoner och är finansierat av Kempestiftelserna och labbfonden vid Luleå tekniska universitet. Förhandsvisning för press och media sker onsdag den 5 april kl 9.30. En officiell invigning av labbet kommer att ske under april. 

Pressmeddelande Luleå tekniska universitet 2017-04-05

[https://www.mynewsdesk.com/se/lulea_tekniska_universitet/pressreleases/hjaernans-undermedvetna-utvecklar-ny-teknik-1894556]

I media

Nytt labb på Luleå tekniska universitet

TV4 Nyheter, 10 min 40 sek in i inslaget

[https://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3885772]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Svenska Dagbladet, 5 april 2017

[https://www.svd.se/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Aftonbladet, 5 april 2017

[http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24669261.ab]

Nytt labb visar vad som händer när du kör bil och sms:ar - samtidigt

Sveriges Radio, 5 april 2017

[http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6667783]

Sms:a under körning - så reagerar hjärnan

SVT Nyheter, 5 april 2017

[http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-testar-svts-reporter-sitt-undermedvetna]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Sydsvenskan, 5 april 2017

[http://www.sydsvenskan.se/2017-04-05/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Helsingborgs-Dagblad 5 april 2017

[http://www.hd.se/2017-04-05/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Norrköpings Tidningar, 5 april 2017

[http://www.nt.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-om4579726.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Borås Tidning, 5 april 2017

[http://www.bt.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Teknik har koll på vårt undermedvetna

Metro, 5 april 2017

[http://www.metro.se/artikel/ny-teknik-har-koll-på-vårt-undermedvetna-xt]

Så svarar hjärnan på nya idéer

Elektronik tidningen, 5 april 2017

[http://etn.se/index.php/63402]

Ny teknik mäter vårt undermedvetna

Norrländska Socialdemokraten, 5 april 2017

[http://www.nsd.se/nyheter/lulea/ny-teknik-mater-vart-undermedvetna-nm4512880.aspx]

Ny teknik mäter vårt undermedvetna

Norrbottens-Kuriren, 5 april 2017

[http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/ny-teknik-mater-vart-undermedvetna-nm4512880.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Norrbottens-Kuriren, 5 april 2017

[http://www.kuriren.nu/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-nm4512445.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Smålandsposten, 5 april 2017

[http://www.smp.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Katrineholms-Kuriren, 5 april 2017

[http://www.kkuriren.se/nyheter-fran-tt/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik kan bidra till att förebygga trafikolyckor

Skaraborgs Läns Tidning, 5 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=0574762017040636bfbd2cad34f1a73c91e25d9c538b20&sa=2030081&x=714902f5461d40c1e12584dea50abda6&s=57476&pp=[1,8]&x2=a90457bd97e4db55c3fe7de8686af40c&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D0574762017040607ZKUy1Gz9OT1uiDmU05Yt4c000401010800%26x%3Deecaf62fba8c0f005b0e33283cd075e0]

Nytt labb ställs upp på LTU

Extra Luleå, 5 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=05751220170406a45ee653a590e4f04aee96ac0ca8db6c&sa=2030081&x=bc73d12ca72bf8d70d7f23f1ca0dd091&s=57512&pp=[1,23]&x2=740012c1f59643cb0f4e598028b2cbc5&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057512201704064tqjef0betQj1q9qLa1VIQwv000401010n00%26x%3D5a1b5bf246216fc5bfb6a1f89f86b8f3]

Med koll på det undermedvetna

Norrbottens-Kuriren, 6 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=050866201704064cd96b881fecb8e594b6dcb68d41859d&sa=2030081&x=44ed3e48c285366078b0522a92884c88&s=50866&pp=[1,14]&x2=c0726d90b5917338b0044766af641640&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D050866201704061s8IGo2bvhGQ05n7CC0grMhA000401010e00%26x%3D297561f1ebd45b5b098bd5f70b1844b3]

Nay teknik har koll på vårt undermedvetna

Smålandsposten, 6 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=057316201704062d63b3369139983cc3efbe82362257f3&sa=2030081&x=7f9baf9f3fc69e9e02f04b486127fc98&s=57316&pp=[1,20]&x2=06f9c2347248e82d2453a57f69eecca3&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D05731620170406161LyP1rQCyR0yYfr72NkBRf000401010k00%26x%3D81a7b35ed56a1066d37f4f03874df24a]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Barometern OT, 5 april 2017

[http://www.barometern.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Folkbladet, 5 april 2017

[http://www.folkbladet.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-om4579726.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Västerviks-Tidningen, 6 april 2017

[http://www.vt.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-om4579726.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Upsala Nya Tidning, 5 april 2017

[http://www.unt.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-ntm11522531.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Göteborgs-Posten, 5 april 2017

[https://www.gp.se/nyheter/sverige/ny-teknik-har-koll-på-vårt-undermedvetna-1.4224431]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Enköpings-Posten

[http://www.eposten.se/nyheter/omvarld/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-unt4607044.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Eskilstuna Kuriren, 5 april 2017

[http://www.ekuriren.se/nyheter-fran-tt/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Trelleborgs-Allehanda, 5 april 2017

[http://www.trelleborgsallehanda.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Blekinge Läns Tidning, 5 april 2017

[http://www.blt.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Ystads Allehanda, 5 april 2017

[http://www.ystadsallehanda.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Östra Småland, 5 april 2017

[http://www.ostrasmaland.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Sydöstran, 5 april 2017

[http://www.sydostran.se/tt-inrikes/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

ATL Lantbrukets Affärstidning, 5 april 2017

[http://www.atl.nu/nyheter-fran-tt/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Östgöta Correspondenten, 5 april 2017

[http://www.corren.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-om4579726.aspx]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Motala & Vadstena Tidning, 5 april 2017

[http://mvt.se/nyheter/ny-teknik-har-koll-pa-vart-undermedvetna-om4579726.aspx]

Hjärnans undermedvetna bakom ny teknik

Elektronik i Norden, 6 april 2017

[http://www.elinor.se/hjarnans-undermedvetna-bakom-ny-teknik.html/]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Värnamo Nyheter, 10 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=05748120170410dd4f5bc899d5305fba07409b2e50cf07&sa=2030081&x=60b358abfdbcfa2f839c6dc9ede2a127&s=57481&pp=[1,15]&x2=83b6a0f5bc5c16f25275c507bf85fa66&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057481201704100I3Nmy4vYz6X3jndAm2YtK1c000401010f00%26x%3D102df8b29ae0dbd52823e1fd06bd16a7]

Nytt labb i Luleå mäter hjärnans undermedvetna för att ta fram ny teknik

idg.se, 8 april 2017

[http://www.idg.se/2.1085/1.679908/labb-hjarnan-lulea-teknik]

Hjärnkoll på tekniken

Dagens samhälle, 13 april 2017

[https://web.retriever-info.com/go/?d=05085820170413a1d8ebef8a86afb5e81ce27b92ca49ea&a=57758&sa=2030081&p=935141&x=5e601c168fb59eb67c76255d5fc8e07d&s=50858]

Ny teknik har koll på vårt undermedvetna

Mariestads-Tidningen, 18 april 2017

[http://web.retriever-info.com/go/?u=http%3A%2F%2Fweb.retriever-info.com%2Fservices%2Fmonitor%2FdisplayPDF&a=57758&d=05708820170418e6e93c0783827871c3bae370c232c7f7&sa=2030081&x=c52e0dab658e8f8d754d2a298e7d4482&s=57088&pp=[1,15]&x2=f4ad7d168e20549b767b3854f7073009&pu=https%3A%2F%2Fwww.retriever-info.com%2FproxyTest%2F%3Fid%3D057088201704181yNXBi3e7X3o1XngcW3qLbao000401010f00%26x%3Df08195d3294cd110ca75cc24923533df]

Kontakt

Bergquist, Bjarne - Professor, Ämnesföreträdare
Organisation: Kvalitetsteknik, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492137
Grane, Camilla - Universitetslektor
Organisation: Teknisk psykologi, Arbetsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492952
Törlind, Peter - Universitetslektor, Avdelningschef
Organisation: Produktinnovation, Innovation och Design, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492412

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Linnea Lindberg

Publicerad: 5 april 2017

Uppdaterad: 18 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017