Facebook

Nolleperioden LTU

Nolleperioden på Luleå tekniska universitet är två veckor fyllda med aktiviteter, både sociala och studieförberedande.

[https://www.facebook.com/nolleperioden/]

Dalarnas Nation LTU

Dalarnas Nation är en intresseförening för LTU studenter ifrån Dalarna.

[https://www.facebook.com/DalarnasNationLTU/]

Geosektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Geosektionen är till för de studenter som läser utbildningar som går under Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser.

[https://www.facebook.com/geosektionen.se/]

Pyrotekniska Sällskapet vid LTU

Pyrot är en ideell förening som består av en grupp studenter vid Luleå tekniska universitet. Föreningen har lång erfarenhet av fyrverkeri och pyrotekniska arbete och är den ledande leverantören av professionella fyrverkeri i norra Sverige.

[https://www.facebook.com/pyrotltu/]

Sektionen för Industriell Ekonomi LTU

I-sektionen finns till för Industriell ekonomi och Öppen ingång och erbjuder studieövervakning, företagskontakter och studiesociala evenemang

[https://www.facebook.com/Sektionen.Industriell.Ekonomi/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Lulespexet

Lulespexets facebooksida

[https://www.facebook.com/Lulespexet/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Kvinnokören Embla

LTUs kvinnokörs facebooksida

[https://www.facebook.com/Emblaltu/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Bergsskolans studentförening

Bergsskolans Studentkår är en förening som drivs helt idéelt av ett antal studenter på skolan som väljs årsvis.

[https://www.facebook.com/bergsskolan.student/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

StiL Alpina

StiL Alpinas facebooksida

[https://www.facebook.com/stilalpina/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

StiL Frilufts

StiL Frilufts facebooksida

[https://www.facebook.com/stilfrilufts/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Pi

Pi's facebooksida

[https://www.facebook.com/antligenPI/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Maskinteknologsektionen Luleå

Maskinteknologsektionens facebooksida

[https://www.facebook.com/Maskinteknologsektionen-Lule%C3%A5-173309419395376/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

LARV

LARV är Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets årliga arbetsmarknadsvecka.

[https://www.facebook.com/LARV-174894662596010/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

IAESTE Luleå

IAESTE Sweden - Lokalkommittén LULEÅ

[https://www.facebook.com/iaeste.lulea/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Datasektionen vid Luleå tekniska universitet

Datasektionens facebooksida

[https://www.facebook.com/datasektionen/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

Philm LTU

Philm's facebooksida

[https://www.facebook.com/PhilmLTU/?fref=pb&hc_location=profile_browser]

IT Servicedesk vid Luleå tekniska universitet

IT Servicedesk ger användarstöd och support till personal och studenter på LTU

[https://www.facebook.com/ltuservicedesk]

Career Center

Career Centers facebooksida

[https://www.facebook.com/ltukarriar]

Luleå universitetsbibliotek / LRC

Bibliotekets facebooksida

[https://www.facebook.com/pages/Lule%C3%A5-universitetsbibliotek-LRC/336830689491]

Campusbiblioteket Skellefteå

Facebooksida biblioteket Skellefteå med Kerstin

[http://www.facebook.com/campusbiblioteketskelleftea]

LTU Business vid Luleå tekniska universitet

Universitetets affärsutvecklingsbolag

[https://www.facebook.com/ltubusinessab]

LDB Centrum

Centrum för långsiktigt digitalt bevarande, LDB

[https://www.facebook.com/ldbcentrum]

Händer på LTU

Studentdriven facebooksidan med evenemang och nyheter

[https://www.facebook.com/pages/H%C3%A4nder-p%C3%A5-LTU/639384126083397]

LTU BigAir

Studentdriven facebooksida för LTU Big Air

[https://www.facebook.com/luleabigair/]

Luleå Studentkår

Luleå Studentkår på Facebook

[https://www.facebook.com/pages/Lule%C3%A5-Studentk%C3%A5r/27274103201]

Teknologkåren vid LTU

Teknologkåren på Facebook

[https://www.facebook.com/teknologkaren]

Träteknik (forskningsämne)

Forskningsämnet träteknik på Facebook

[https://www.facebook.com/WoodScienceAndEngineering/]

Civilekonom, 240 hp

[https://www.facebook.com/Civilekonomprogrammet?ref=hl]

Digital tjänsteutveckling, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Digital-tj%C3%A4nsteutveckling-kandidat-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/523145874370816?ref=hl]

Ekonomie kandidat, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Ekonomi-Kandidat-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/298640260253592]

Fastighetsmäklare, 120 hp

[https://www.facebook.com/pages/Fastighetsm%C3%A4klare-program-120-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/134335826719899?ref=hl]

Civilingenjör Industriell ekonomi, 300 hp

[https://www.facebook.com/IndustriellEkonomiLTU?ref=hl]

Internationell ekonomi, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Internationell-ekonomi-kandidat-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/445799585484352?ref=hl]

Statsvetenskap, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Politik-och-samh%C3%A4llsutveckling-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/109635329204456?ref=hl]

Psykologi, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Psykologiprogrammet-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/376234242463520]

Rättsvetenskap, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/R%C3%A4ttsvetenskapsprogrammet-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/488096631235763]

Sociologi, 180 hp

[https://www.facebook.com/pages/Sociologi-kandidat-180-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/564393123576605]

Teknisk design, 180 eller 300 hp

[https://www.facebook.com/pages/Teknisk-Design-Program-180-eller-300-hp-Lule%C3%A5-Tekniska-Universitet/288635151258079]

Sidansvarig och kontakt: Henrik Sundberg

Publicerad: 21 november 2012

Uppdaterad: 3 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017