Hoppa till innehållet
Nanofilter i behållare Foto: Luleå tekniska universitet
Nanofiltret passar i en vanlig behållare som används i industrin Foto: Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nanofilter effektiv vattenrenare

Publicerad: 22 februari 2016

Filter av nanocellulosa, som har testats i två spanska fabriker och av ett spanskt vattenreningsföretag, är mycket effektiva. Testerna avslutar det EU-finansierade projektet NanoSelect som letts av Luleå tekniska universitet. Filter har skalats upp till rätt storlek för att rena processvatten från industri och vattenverk vilket ger positiva hälso- och miljöeffekter.

- Teknologin är klar och vi har visat genom fältförsök att den fungerar och nu är det upp till industrin att ta över, säger Aji Mathew biträdande professor vid Luleå tekniska universitet som är koordinator för projekt NanoSelect.

Sista steget i projekt NanoSelect har skett genom tester av uppskalade nanofilter vid en industri för lädertillverkning och ett vattenreningsverk i Spanien samt inom det spanska vattenreningsföretaget Acondaqua Ingeniería del Aqua S.L.

Nanofilter är enkelt uttryckt nanocellulosa som är inrullat i ett pappersark i flera lager. Nanofilter-rullar (moduler) är tillverkade av papper med stor sugförmåga som är baserat på nanocellulosa och har mycket goda egenskaper jämfört med konventionella industrifilter. De är biobaserade och biologiskt nedbrytbara med mycket hög prestanda. Sammansättningen av nanocellulosan avgör vilken filtreringsförmågan blir. De tre olika nanofilter som forskarna testat skarpt ute i fabriker har förmågan att filtrera bort färgrester inom textil- och tryckindustri, metalljoner från gruv- och stålindustri och inte minst nitrater som förekommer inom vattenförsörjningen.

Genom uppskalningen har forskarna levererat ett filter med rätt storlek som passar filterhus och filterpatroner som redan används i industrin. Det finns ett stort intresse för vad projektet kommit fram till och redan sedan tidigare har, förutom skogsindustrin, stora företag som svenska LKAB och den brittiska handelsjätten Marks & Spencer sagt sig vara intresserade.

- Jag ska börja prata med den svenska pappersindustrin för att höra efter om de är intresserade av att starta ett pilotprojekt för att optimera ytterligare ett steg och på så vis få filtren kommersiellt gångbara. Från och med nu är det industrin som måste ta initiativet att skala upp och leda utvecklingen från där vår forskning slutat, säger Aji Mathew.

Hon bedömer att en kommersialiseringsprocess som tar filtren ut på marknaden kan ta tre till fem år och enligt industrin själva så finns det en marknad för det.

Projektet NanoSelect har koordinerats av Luleå tekniska universitet och en rad andra parter har ingått i samarbetet som Imperial Collage i London, VTT Finlands tekniska institut, EMPA Switzerland, skogsindustrikoncernen SP Processum och svenska Alfa Laval med flera.  

Taggar