Mer om de kompletterande utbildningarna:

FÖR SJUKSKÖTERSKOR: Behöriga att söka är personer som av Socialstyrelsen har fått sin utländska sjuksköterskeexamen granskad och bedömd som likvärdig den svenska. För att kunna bli antagen krävs också godkända kunskaper i svenska (svenska B eller svenska 3), då utbildningen är på svenska.
Ansökan till den ettåriga kompletterande sjuksköterskeutbildningen ska göras via antagning.se senast den 16 oktober. Utbildningen är planerad att starta i januari 2018.
Läs mer om utbildningen här: https://www.ltu.se/komplutbssk 

FÖR INGENJÖRER: Den kompletterande ingenjörsutbildningen är planerad att starta hösten 2018 och föreslås omfatta upp till 120 högskolepoäng. Utbildningen riktar sig till personer som har en avslutad utländsk ingenjörsutbildning.
Läs mer om utbildningen här: https://www.ltu.se/edu/bli-student/prog/Kompletterande-utbildningar/Kompletterande-utbildning-for-ingenjorer-med-avslutad-utbildning-fran-annat-land-1.163505

Nya vägar in för sjuksköterskor och ingenjörer

Till nästa år planeras två nya utbildningar på Luleå tekniska universitet; för sjuksköterskor respektive ingenjörer som vill komplettera sin utbildning från ett annat land.

Regeringen gav i höstas ett antal lärosäten i uppdrag att bygga upp nya kompletterande utbildningar för personer med avslutade utländska utbildningar. Det handlar om kompletterande utbildningar för apotekare, barnmorskor, ekonomer, socionomer, systemvetare och en rad andra yrken.

– För personer som kommer till Sverige med en utländsk utbildning kan möjligheten att komplettera den vara avgörande för etablering på den svenska arbetsmarknaden, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i samband med att uppdraget för lärosätena presenterades.

Luleå tekniska universitet har fått två av dessa kompletterande utbildningar, för sjuksköterskor och ingenjörer.

Stor brist på sjuksköterskor

Adjunkt Anja Söderberg och universitetslektor Eija Jumisko är med i den arbetsgrupp som planerar och bygger upp den kompletterande sjuksköterskeutbildningen, som ska ges på distans och beräknas starta i januari 2018, med 20 platser.

Enligt Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben” från februari 2017 är sjuksköterska ett av Sveriges största bristyrken.

– Det finns personer som har arbetat som sjuksköterska i flera år i sitt hemland och som har enorm erfarenhet och kunskap. Det är slöseri om vi inte ger dem möjligheten att komplettera sin utbildning. Här på Luleå tekniska universitet kan vi erbjuda dem att göra det, säger Eija Jumisko.

Utbildningen, som är ett år lång och omfattar 60 högskolepoäng, ska ge studenterna de kunskaper och förmågor som krävs för behörighet som sjuksköterska i Sverige. Utbildningen innehåller både kliniskt arbete (så kallad verksamhetsförlagd utbildning) och teori i form av bland annat omvårdnadsvetenskap och farmakologi.

– Utbildningen tar också upp saker som sjuksköterskans roll i svensk sjukvård, säger Anja Söderberg.

Underlätta vägen in på arbetsmarknaden

Den kompletterande utbildningen för ingenjörer är planerad att starta hösten 2018 och kommer preliminärt att ha 30 platser.

– Vi vet att det finns nyanlända som har avslutade ingenjörsutbildningar i sina hemländer. Den här utbildningen är ett sätt att underlätta deras väg in på den svenska arbetsmarknaden, säger Jonny Johansson, huvudansvarig utbildningsledare på Institutionen för system- och rymdteknik.

Det är han som tillsammans med Mats Näsström, huvudansvarig utbildningsledare på Institutionen för teknikvetenskap och matematik, planerar för starten av den kompletterande utbildningen för ingenjörer på Luleå tekniska universitet. Utbildningen riktar sig mot personer som har en utbildning till motsvarande högskole- eller civilingenjör med sig.

Jonny Johansson konstaterar att Luleå tekniska universitets breda befintliga utbud av ingenjörsutbildningar är till stor nytta i detta sammanhang.

– Studenterna kommer att ha en del individuella kurser, som de kan välja utifrån vad de läst tidigare och utifrån behov att fördjupa befintliga kunskaper. Andra kurser är gemensamma och ska bland annat ge studenterna förståelse och kunskap om den svenska arbetsmarknaden och hur det är att arbeta som ingenjör i Sverige.

Anja Söderberg och Eija Jumisko konstaterar att det kan bli en utmaning att nå ut till de personer som är behöriga att söka.

– Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har haft kompletterande sjuksköterskeutbildningar sedan 2009 och har tillsammans haft över 350 studenter som har gått dessa utbildningar sedan dess. Vi samarbetar för att lära av deras erfarenheter, säger Eija Jumisko. 

Eija Jumisko, Universitetslektor, Avdelningschef
Telefon: 0920-493034
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad, Institutionen för hälsovetenskap
Anja Söderberg, Universitetsadjunkt, Biträdande utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet
Telefon: 0920-491032
Organisation: Hälsovetenskap, Medicinsk vetenskap, Institutionen för hälsovetenskap
Jonny Johansson, Universitetslektor, Docent, Huvudansvarig utbildningsledare
Telefon: 0920-491703
Organisation: Industriell elektronik, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Mats Näsström, Biträdande professor, Huvudutbildningsledare, Bitr. Föreståndare Fastelaboratoriet
Telefon: 0920-491241
Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Sofia Stridsman

Publicerad: 19 maj 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017