Hoppa till innehållet
Peter Parnes, Luleå tekniska universitet Foto: Linda Alfredsson
Peter Parnes, professor i distribuerade datorsystem, ska leda arbetet med att ta fram en digital plattform för kreativt lärande. Foto: Linda Alfredsson

Ökar datalogiskt tänkande i skolan

Publicerad: 20 oktober 2014

Luleå tekniska universitet har fått 1.7 miljoner kronor från Vinnova för att ta fram en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för kreativt lärande.


– Det är dags att skapa slöjd 2.0, säger Peter Parnes, professor inom distribuerade datorsystem.

I projektet Skaepiedidh – Framtidens skapande i skolan, väcks frågan hur vi ska få in mer modern teknik i undervisningen. Ett sätt kan vara att inspirera skolvärlden i allmänhet och pedagogerna i synnerhet.

– Pedagogerna behöver en plats där de kan låta sig inspireras. En plats där de kan hitta enkla tekniska lösningar, få tips om experiment och ta del av inköpslistor till exempel. En slags crowdsourcing för kreativt lärande, säger Peter Parnes.

Inte kasta ut slöjdsalarna

Det handlar alltså om en internetbaserad plattform där recept och idéer kan såväl delas som vidareutvecklas. Projektet riktar sig i första hand mot grund- och gymnasieskolan men själva plattformen kommer kunna användas av alla som är nyfikna på datalogiskt tänkande och kreativt skapande.

– Datalogiskt tänkande och kreativt skapande kan appliceras på alla ämnen i skolan. Vi behöver modernisera. Med det handlar inte om att kasta ut slöjdsalarna, snarare skapa en slöjd 2.0, säger Peter Parnes.

Ökad kunskap för framtiden 

Förutom att bygga själva plattformen ska Luleå tekniska universitet även arbeta med work-shops för pedagoger inom ramen för projektet. Tanken är att hitta en koppling till läroplanen som inrymmer allt från fysiska artefakter till programmering. För Peter Parnes ska det tekniska skapande och kreativa lärandet i framtiden vara lika självklart för barnen som att de lär sig att läsa och skriva.

– Det framtida samhället kräver att vi har en förståelse för datorer och dess teknik. Allt mer datoriseras och allt fler jobb blir mer avancerade. 

Förutom Luleå tekniska universitet deltar även LTU Affärsutveckling AB och Luleå kommun i projektet. 

Kontakt

Peter Parnes

Parnes, Peter - Professor

Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491033