Egenvård i fokus för ny forskning

Vad gör att en del personer i högre grad än andra avstår från att söka vård vid lindrig sjukdom, utan i stället litar till egenvård? Och vad har naturen för inverkan på vår hälsa? Detta kommer att studeras i ett pilotprojekt vid Luleå tekniska universitet.

Birgitta Bergvall-Kåreborn installerad som rektor

Det var en högtidlig dag på Luleå tekniska universitet på måndagen, när Birgitta Bergvall-Kåreborn installerades som ny rektor och förra rektor Johan Stertes porträtt, målat av konstnären Kristina Nilsdotter, visades upp för första gången.

Luleå Big Air nådde nya höjder

Elitåkare från hela Norden bjöd på hopp i världsklass när folkfesten Luleå Big Air gick av stapeln i lördags. Arrangemanget – som i år fått internationell tävlingsstatus – slog publikrekord med 8000 besökare.

Ny forskning: Det gjorde Pokémon Go så populärt

Spelet Pokémon Go har hyllats för att det får barn att vara utomhus och röra på sig.
Forskare vid Luleå tekniska universitet har studerat vilka faktorer som gjorde spelet så populärt. Resultatet visar att det inte handlar om tävling – utan samarbete.

Internationell tävlingsstatus för Luleå Big Air

10 februari hålls det fjärde Luleå Big Air. Hopptävlingen för skid- och snowboardåkare har för första gången internationell FIS-status.
– Det höjer standarden rejält. Vi räknar med att få hit åkare i världsklass, säger Hugo Mörtsell, en av Luleå tekniska universitets studenter som är med och arrangerar Luleå Big Air.

Hur ska klimatorsakade risker i Arktis hanteras?

Klimatförändringarna i Arktis påverkar de fyra miljoner invånare som bor och lever i området.
16-17 januari möts forskare från fyra länder för en workshop i Abisko initierad av Luleå tekniska universitet. Syftet är att tillsammans börja forma en agenda för hur stadsplanering och folkhälsoarbete ska hantera nya klimatrelaterade risker i Arktis.

Musik har egen skapande kraft bortom noter och frekvenser

Besitter musik en egen skapande kraft? Ny forskning vid Luleå tekniska universitet antyder att så är fallet. En av de främsta slutsatserna är att musik inte bara kan betraktas som en struktur av noter och frekvenser utan även som en anordning av händelser och förbindelser.

12 miljoner för att utveckla vård och omsorg i hemmiljö

Att hitta nya lösningar för personer som vårdas i hemmet eller på vård- och omsorgsboende. Det är det övergripande målet med den nya samverkansmiljö som nu byggs upp på Luleå tekniska universitet, där forskare, vård- och omsorgsaktörer och företag kan mötas för att utveckla och testa nya arbetssätt och digitala produkter och tjänster.

Fem miljoner till arktisk snöakademi

Luleå tekniska universitet kommer att leda en nystartad snöakademi, med start 2018. Inriktningen är i första hand bättre snökunskap, till tjänst för fordons- och däcktestindustrin och skidindustrin.

Webbverktyg ska öka jämställdheten på arbetsplatsen

Ett forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet presenterar ett nytt webbverktyg som ska hjälpa organisationer att få jämställdhetsarbetet att bli en del av den ordinarie verksamheten och det dagliga arbetet.

Stor satsning på universitetets körverksamhet

Den professionella körverksamheten vid Luleå tekniska universitets får över tre miljoner kronor från Kempestiftelserna, Curt Boströms fond och Region Norrbotten.

Birgitta Bergvall-Kåreborn ny rektor för Luleå tekniska universitet

Regeringen har i dag utsett Birgitta Bergvall-Kåreborn till ny rektor för Luleå tekniska universitet.
– Det känns otroligt roligt. Jag ser fram emot att leda Luleå tekniska universitet och att tillsammans med medarbetarna jobba mot gemensamma mål, säger hon.

Arktiskt samarbete inom 3D-printing av metallprodukter

Med hjälp av en ny samarbetsplattform, delvis webbaserad, ska företag i den arktiska regionen bli bättre på att samarbeta inom 3D-printing av metallprodukter. Det är en tillverkningsmetod som minskar miljöpåverkan och tillverkningskostnader för företag. Samarbetet koordineras av Luleå tekniska universitet där även universiteten i Uleåborg och Tromsö deltar.

Ståtlig Akademisk högtid på Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet har under året fått tre nya hedersdoktorer, 20 nya professorer – tio kvinnor och tio män – och 75 nya doktorer. Detta uppmärksammades under en ståtlig Akademisk högtid i lördags.

Thomas Olofsson får Nordeas vetenskapliga pris 2017

Thomas Olofsson, professor i byggproduktion vid Luleå tekniska universitet, tilldelas 2017 års vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse.

Gala med prisutdelning vid Luleå tekniska universitet

Under den akademiska högtidsveckan delar Luleå tekniska universitet ut en rad priser och utmärkelser. Under tisdagskvällen delades priser ut till Årets alumn, Årets innovatör och Årets samverkanspris på Vetenskapens hus i Luleå. Priserna delades ut av Erik Höglund, vikarierande rektor vid Luleå tekniska universitet. Levande ljus, vacker dukning och fiolmusik hälsade de 120 gästerna välkomna.

Nytt tekniksprång – sekundsnabb mätning i industrin

Ett tekniksprång för industrin. Så beskriver Mikael Sjödahl, professor vid Luleå tekniska universitet, det nya mätkonceptet Sivpro som handlar om att automatiskt kontrollera och mäta formen på produkter direkt under tillverkningsprocessen.

Landslagsfotboll och kullager – fokus för Årets alumner

Nu är det officiellt vilka före detta studenter som får den ärofyllda titeln Årets alumn vid Luleå tekniska universitet. 2017 går priset till Fredrik Larsson, fysioterapeut för Sveriges herrlandslag i fotboll och Victoria Van Camp, chef för affärs- och produktutveckling SKF.

100 teknikintresserade gymnasietjejer från hela Sverige till Luleå

100 gymnasietjejer från hela landet kommer den 29-31 oktober till Luleå tekniska universitet för att få veta mer om hur det är att plugga på tekniska utbildningar. Initiativet, kallat 5-TEK, blev snabbt fulltecknat och platserna hade kunnat fyllas flera gånger om.
Journalister är varmt välkomna att vara med under 5-TEK. Fullständigt program med tider och lokaler finns längre ner.

Universitetet får spårväxel av Trafikverket

Luleå tekniska universitet är det enda svenska universitet som nu har en komplett, fullskalig spårväxel uppmonterad på campusområdet. Den är 30 meter lång och det är professor Jan Lundberg som fått spårväxeln som gåva av Trafikverket som han under tio års tid bedrivit forskning i samarbete med.

Målet: ett grönare flygbränsle

Forskare vid Luleå tekniska universitet deltar i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för hållbar produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara. Detta skulle kunna minska flygets koldioxidutsläpp med upp till 80 procent.

Sveriges civilingenjörsutbildning Rymdteknik firar 20 år

Det är nu 20 år sedan de första studenterna började på civilingenjörsutbildningen i Rymdteknik, vid Luleå tekniska universitet. Det var Sveriges absolut första civilingenjörsutbildning mot Rymdteknik. Än i dag är utbildningen unik i Sverige.
Över 160 rymdstudenter var på Rymdcampus i Kiruna för att fira jubileet.

Lagrad solenergi kan ge framtida exportsuccé

Förbättrade stirlingmotorer kan bli en framtida svensk exportsuccé inom lagringsbar solenergi. Det hoppas forskare vid Luleå tekniska universitet som nu får 3,8 miljoner kronor av Energimyndigheten för att förbättra stirlingmotorernas kolvringar.

”Studenterna i Filipstad ska kunna fullfölja sina utbildningar”

Styrelsen för stiftelsen Bergsskolan i Filipstad har begärt stiftelsen i konkurs.
Luleå tekniska universitet bedriver ett antal utbildningar vid Bergsskolan, och studenterna på dessa ska kunna fullfölja sina studier, säger Erik Höglund, vikarierande rektor vid Luleå tekniska universitet.

Säkrare vägräcken med höghållfast stål

Genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken kan trafiksäkerheten bli bättre, samtidigt som mindre mängder stål behöver användas tack vare att räckena kan göras tunnare. Resultaten presenteras i ett treårigt EU-projekt som nyligen avslutats och där Luleå tekniska universitet haft en viktig roll när det gäller materialtestning.

Strimmor- tecken på ytterligare vatten på Mars

Forskare kan ha kommit ett steg närmare att hitta liv på planeten Mars, på grund av starka indikationer om mer vattenaktiviteter på Mars. En artikel publicerad i Scientific Reports som skrivits av forskare i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, pekar på möjligheten att strimmor som finns på Mars yta uppstår på grund av vattenaktivitet.

Möt universitetet på The Great Northern

Med start 13 september 2017 bjuder Luleå tekniska universitet in medborgare i Skellefteå till en kostnadsfri föreläsningsserie med stor spännvidd som heter ”Universitetet presenterar”. Denna kommer att genomföras på The Great Northern som är en betydelsefull kreativ mötesplats för nya tankar och innovationer i Skellefteå.

Forskningskonserter öppnas för publik

Tänk att få ta del av ny forskning, genom att lyssna på en konsert med Norrbotten Neo. En forskare som försvarar sin avhandling i musikalisk gestaltning, genom att resultatet de facto spelas upp av professionella musiker. Eller varför inte lyssna på en student som presenterar sitt masterarbete med en munspelskonsert ?
Det här och mycket annat spännande är det fullt möjligt att ta del av i höst, när Luleå tekniska universitet öppnar upp sitt konstnärliga utvecklingsarbete för allmänheten.

Nytt samarbete för ökad kompetensförsörjning

Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att bland annat stärka digitaliseringen och den framtida kompetensförsörjningen av lärare och sjuksköterskor i länets kommuner.

Ny forskning utmanar bilden om innovativa regioner

Ett nytt sätt att mäta effekterna av innovationer utmanar bilden av att utvecklingen främst sker i storstäderna. Det är ett av resultaten av sju års forskning om förutsättningarna för innovationer i glesbefolkade regioner.

Läkare, arkitekt och statistikprofessor är årets hedersdoktorer

En överläkare och professor i rehabiliteringsmedicin, en arkitekt och delägare i världsberömda arkitektbyrån Snøhetta och en professor i statistik från USA, är 2017 års hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet. I november promoveras Jan Lexell, Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining.

Växande energiklyfta i Europa

Det finns en växande klyfta mellan de länder i Europa som har satsat på förnybara energislag och de som inte har gjort det. Det visar en ny avhandling från Luleå tekniska universitet, som handlar om teknisk utveckling inom den europeiska miljöenergisektorn och hur teknik sprids mellan länder.

Ny forskning: Inställningen till skolan påverkar betygen

Elevers inställning till och avsikter med sina gymnasiestudier påverkar hur de presterar i skolan, visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.
– De som har intentionen att läsa vidare ser till att prestera för att nå dit, säger Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation.

Världsledande Marsforskare samlas i Luleå

Över 20 ledande Marsforskare från hela världen samlas denna vecka på Luleå tekniska universitet.
– Det är unikt att ha så många framstående Marsforskare på en och samma plats, säger Javier Martín-Torres, professor i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Experter – valet till Sametinget 2017

Den 21 maj är det val till Sametinget. I Sametingsvalet, som har hållits vart fjärde år sedan 1993, väljer det samiska folket vilka 31 företrädare de vill se i det folkvalda organet, plenum. Luleå tekniska universitet har ställt samman en expertlista med forskare som från olika perspektiv kan belysa frågor om valet.

Leif Östling ordförande för ny akademi

Till ordförande i styrelsen för Honorary Doctors´ Academy har utsetts Leif Östling, ordförande i Svenskt Näringsliv och hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Honorary Doctors´ Academy är en nybildad akademi för personer som utnämnts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet, mottagit förtjänstmedalj samt är eller har varit rektor vid universitetet.

Uppkopplad byggplats är målet

Luleå tekniska universitet har fått i uppdrag att i samverkan med Linköpings universitet och sju företag från Bygg- och Telecom sektorerna ta fram ett projekt där syftet är att leda en digitalisering av svenska byggplatser, för att effektivisera byggindustrin i Sverige. I oktober fattar Vinnova beslut om projektet som i så fall innebär 40 miljoner till forskningsprojektet Uppkopplad byggplats.

Allvarliga byggolyckor vanligast hos små företag

Arbetsmiljöverket i Sverige har gjort en kunskapssammanställning av internationell forskning om risker och säkerhet i byggbranschen, en bransch som tyvärr toppar olycksstatistiken. Vid Luleå tekniska universitet fick professor Jan Johansson med forskarteam uppdraget att sammanställa internationell forskning om riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen. Resultaten är entydiga.

Lärande i fokus för föreläsningsserie

Under maj månad, på Vetenskapens hus i Luleå, anordnas en serie föreläsningar som belyser aktuella frågor inom lärande. Att lära med nya medier, undervisning i förskolan och nyanländas lärande och språkintroduktion är några ämnen som avhandlas. Föreläsningsserien är en del i lärarutbildningarnas 110-års jubileum som firas under 2017

Drönare besiktar själva vindkraftverk inom tre år

Forskare vid Luleå tekniska universitet har genomfört ett framgångsrikt fältförsök med autonoma drönare. – Om två eller tre år kommer det att vara möjligt att använda den här tekniken för luftburen inspektion av vindkraftverk, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

28 miniatyrsatelliter utforskar det okända

De är små, men många och tillsammans ska de leverera banbrytande internationell forskning om en relativt okänd del av vår atmosfär, den sk termosfären. Totalt 28 kluster av miniatyrsatelliter, 20-30 centimeter långa och högst tre kilo tunga, ska samverka i olika omloppsbanor. En av dessa miniatyrsatelliter, är byggd och utvecklad av forskare i rymdtekniska system vid Luleå tekniska universitet.

Efterlyser större investeringar i Arktis

Norrbotten och Västerbotten är i topp bland regionerna i Arktis vad gäller innovation. Det visar en ny rapport från Business Index North, som Luleå tekniska universitets forskare Anders Hersinger och Ossi Pesämaa varit med och tagit fram.

Drönare säkrar gruvan efter sprängning

Autonoma drönare som inspekterar svåråtkomliga gruvschakt efter sprängningar i berget ska bidra till en säkrare gruvmiljö. Utvecklingen av autonom robotik i gruvor leds av forskare vid Luleå tekniska universitet som en viktig del av framtidens gruvdrift.

Mångmiljonsatsning på förgasning av biomassa

Energimyndigheten har beslutat att ge 78 miljoner kronor i stöd till fortsatt forskning om förgasningsteknik inom Svenskt Förgasningscentrum, där Luleå tekniska universitet är huvudman. Centrat består av tre oberoende forskningsnoder ledda av Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet och fokuserar på tre olika förgasningstekniker.

Student prisas för lösningar på framtida vattenbrist

Svenskt vatten har instiftat ett pris till bästa examensarbete inom VA-området för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för området. Ida Sandström, som studerat civilingenjör naturresursteknik med inriktning miljö och vatten, vid Luleå tekniska universitet, får priset för examensarbetet "Multikriterieanalys - Verktyg vid bedömning av framtida dricksvattenförsörjning”.

SM i ekonomi på Luleå tekniska universitet

I maj arrangeras Svenska mästerskapen i ekonomi 2017 på Luleå tekniska universitet. I den prestigefulla tävlingen konkurrerar 22 lärosäten från hela landet om titeln ”Svensk mästare i ekonomi”.

Luleåforskare utser landningsplats på Mars

Experter, däribland rymdforskare från Luleå tekniska universitet, har identifierat två platser på Mars som möjliga landningsplatser för expeditionen ExoMars 2020 vars uppdrag är att hitta liv på den röda planeten. Luleå tekniska universitet är som enda svenska universitet, en viktig aktör i den komplexa urvalsprocessen av landningsplats.

Hjärnans undermedvetna bakom ny teknik

I ett nytt, mobilt laboratorium på Luleå tekniska universitet kan forskare, i realtid, få en bild av hjärnans undermedvetna reaktioner på nya tekniska lösningar. Flera mätmetoder kan användas samtidigt och resultaten samanalyseras.
Syftet är bland annat att minska felaktiga eller farliga beteenden när vi människor använder ny teknik – som i självkörande bilar.

110 miljoner till hållbara dagvattenlösningar

Luleå tekniska universitet får ett av Sveriges åtta nya kompetenscentrum för forskning i världsklass inom områden som är viktiga för landet. Med den nya satsningen VINNWATER ska universitetets forskare i samverkan med företag och kommuner utveckla banbrytande dagvattenlösningar.

Framtidens fabriker utvecklas i nytt labb

Hur kommer framtidens fabriker att se ut? Ett nytt labb vid Luleå tekniska universitet ska förhoppningsvis vara med och forma den utvecklingen. – Tillverkningsindustrin måste bli smartare, mer energieffektiv och billigare, säger Valeriy Vyatkin, professor i kommunikations- och beräkningssystem.

Gruvplaner skapar svårlösta konflikter

Lokalsamhällen i fjällregionen är djupt splittrade och det lokala inflytandet litet när tillstånd söks för nya gruvetableringar i Sverige. Det visar ny forskning om de tre planerade gruvorna i Rönnbäcken (Storuman), Kallak (Jokkmokk) och Rakkuri (Kiruna) som alla ledde till starka protester och stor mediebevakning.

Varningssystem i pappersbruk sparar miljoner

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i samarbete med SKF och BillerudKorsnäs i Karlsborg, utvecklat en nydanande sensor som beräknas kunna spara miljoner genom minskade driftstopp i pappers- och massafabriker och stålverk. Hemligheten, en sensor som varnar för vatten i fettsmorda lager och därigenom förhindrar allvarliga skador på maskinerna.

Sjöpungar ny råvara för bioetanol

Cellulosa från svenska havsodlingar av sjöpungar, ska bli etanol. Marin Biogas AB i Lysekil som har utvecklat storskalig odling av sjöpungar för biogasproduktion inleder ett samarbete med Luleå tekniska universitet. Forskarna tillvaratar sjöpungens cellulosarika ytterhölje.

Ny forskning: Stora skillnader när kvinnor och män får en andra hjärtinfarkt

Det är inte ovanligt att personer som fått hjärtinfarkt drabbas på nytt. Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får.
– Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män, säger Ulrica Strömbäck, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Punktligare tåg på högtrafikerade järnvägssträckor

Punktligare tåg och bättre underhåll av våra järnvägar var målet när ePilot startade sin testverksamhet på bansträckan Boden-Luleå för tre år sedan. Resultaten är så lyckade att de nu ska införas – på högtrafikerade järnvägssträckor i södra Sverige.

Projekt som fick lågstadieelever att gå och cykla över 100 mil byggs ut

Pilotprojektet Aktiva skoltransporter blev en succé och fick 45 lågstadieelever att gå och cykla i över 100 mil. Nu följs det upp med ett treårigt projekt, The road to success – Aktiva skoltransporter, som bland annat bygger på gamification. Forskare vid Luleå tekniska universitet kommer också att titta på barns tilltro till den egna förmågan.

Nytt projekt för att minska gruvors miljöpåverkan

Luleå tekniska universitet har en nyckelroll i ett nytt stort EU-projekt inom spräng- och gruvteknisk forskning.
– Det är väldigt spännande att vi är med och knyter samman de ledande aktörerna inom sprängteknik i Europa, säger professor Håkan Schunnesson.

Tillverkar elektricitet av julskinkan

Forskare vid Luleå tekniska universitet tillverkar elektricitet av matrester med hjälp av bakterier. Viktigt att undersöka är vilken effekt, spänning och ström man kan ta ut av ett sådant system. Forskarna menar att systemet kan bli så pass effektivt att vi ska kunna ladda upp våra mobiler under natten med elektricitet från vårt eget matavfall, exempelvis resterna från julbordet.

37 miljoner till nytt projekt om intelligenta gruvsystem

Luleå tekniska universitet deltar, som enda svenska lärosäte, i ett nytt stort EU-projekt om intelligenta gruvsystem. Forskare vid Luleå tekniska universitet får totalt nära 37 miljoner kronor för forskning, utveckling och innovation om ny intelligent teknik, säkerhet, hållbarhet och arbetsförhållanden inom gruvnäringen.

Unikt snölabb i Luleå

Forskare vid Luleå tekniska universitet bygger upp ett unikt snölabb för att karaktärisera snö och studera snöns egenskaper. När en snöflinga når marken, samverkar den med andra snöflingor och bildar ett snötäcke. Beroende på temperatur och fuktighet får snötäcket olika egenskaper. Det är dessa egenskaper som forskarna vid Luleå tekniska universitet är intresserade av och nu ska granska i minsta detalj.

Lagring av snö är framtiden

Med ett varmare klimat kommer skidindustrin alltmer att tvingas använda lagring av snö och konstsnö för att möta utmaningarna och klara efterfrågan på fina backar och skidspår. Det visar elitskidåkaren Nina Lintzéns forskning.

Pokémon Go´s succéfaktorer studeras

En forskargrupp vid Luleå tekniska universitet undersöka vad som gör spelet Pokémin Go så populärt för att använda kunskapen i vidare studier av barns fysiska aktivitet och spelifiering. Även hur faktorer som vinter och kyla påverkar ett spel som Pokemon Go ska analyseras.

Snötemperatur kan förutse jordbävningar

Avvikelser i yttemperatur på snötäcken kan vara ett tillförlitligt tecken för att förutse jordbävningar. Enligt forskning vid Luleå tekniska universitet kan en högre snötemperatur indikera att en jordbävning inträffar inom två till tre veckor.

Fin utmärkelse till Luleåforskare

Kentaro Umeki har av Kempestiftelserna utsetts till årets Gunnar Öquist Fellow. Umeki får tre miljoner kronor till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor.

Career Center talar i riksdagen

Career Center vid Luleå tekniska universitet har bjudits in att tala inför socialdemokraternas representanter i olika utskott i riksdagen, den 30 november. Temat för seminariet som samordnas av Sacos Studentråd är matchning och arbetsanknytning.

Nedlagda gruvan i Kaunisvaara kan bli forskningsgruva

Efter ett besök hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg har representanter från Pajala kommun och Luleå tekniska universitet beviljats medel för en förstudie om att göra den nedlagda gruvan i Kaunisvaara till en forskningsgruva. Förstudien kommer att presenteras under våren 2017.

Kan bli först med ny affärsmodell

Den 23 november summeras tio års forskning och trendanalys inom området prestandabaserade affärsmodeller. Forskningen på Luleå tekniska universitet är världsunik och svenska företag ser en potential att bli först på marknaden med ett mer hållbart sätt att göra affärer.

Trygghet ger nöjda patienter vid egenvårdsrådgivning

Trygghet är den faktor som inverkar mest på hur nöjd en patient känner sig efter ett rådgivande samtal med en sjuksköterska. Det visar ny forskning från Luleå tekniska universitet.

Luleå tekniska universitet firade Akademisk högtid

Nu är de nya professorerna installerade och de nya doktorerna har fått sina hattar. I helgen firades Akademisk högtid på Luleå tekniska universitet, med ståtlig ceremoni och festlig bankett.

Kraftig ökning av antalet hjärnskakningar bland elitishockeyspelare

Antalet hjärnskakningar bland elithockeyspelare har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Det visar en ny studie från Luleå tekniska universitet, där hjärnskakningarna bland spelare i ett elitserielag kartlagts 29 säsonger i rad. Mer än en tredjedel av spelarna råkade under denna tid ut för hjärnskakning.

Kristiina Oksman får Nordeas vetenskapliga pris

Kristiina Oksman, professor och ämnesföreträdare för trä- och bionanokompositer vid Luleå tekniska universitet, har utsetts till pristagare av Nordeas vetenskapliga pris år 2016.

Finstämd prisutdelning av Årets alumn

Över 100 personer kom för att hylla pristagarna av Årets alumn vid Luleå tekniska universitet på tisdagskvällen. Maria Ågren, generaldirektör vid Transportstyrelsen, och Olov Renberg, en av grundarna av BehavioSec tog emot priset av rektor Johan Sterte.

Olyckor i byggbranschen analyseras

Olyckor är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare, enligt Arbetsmiljöverket. Myndigheten har därför gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att kartlägga vilken forskning som finns kring risker i byggbranschen. Projektet ska resultera i en så kallad kunskapssammanställning.

Kraftfull forskarsatsning vid Luleå tekniska universitet

Tre stora aktörer satsar tillsammans med Luleå tekniska universitet totalt 100 miljoner kronor på att stärka nyrekryteringen av unga forskarstuderande och forskare till universitetet.

Svensk satsning på förbättrad gruvforskning i Peru

En månad innan Sveriges ambassad officiellt återinvigs i Peru, efter att ha varit stängd sedan 2011, undertecknas ett avtal mellan Luleå tekniska universitet och Universidad Nacional San Augustin (UNSA), Arequipa i Peru, om ett flerårigt samarbete kring gruvforskning och utbildning.

Elektricitet gör koldioxid miljövänligare

Forskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar en nydanande teknik som innebär att koldioxid fångas in och avskiljs från rökgaserna för att sedan omvandlas till samhällsnyttiga kemikalier. Den högkoncentrerade koldioxiden omvandlas med hjälp av miljövänlig elektricitet och microorganismer. Försöken genomförs i samverkan med SSAB:s stålverk i Luleå.

Ny nätbaserad specialistutbildning inom psykiatri

Bristen på psykiatrisjuksköterskor är akut. För att underlätta möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig startar hösten 2017 en helt nätbaserad utbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet.

Gör furu lika hårt som ek

En unik träsvets, den första i Sverige som sammanfogar trä utan lim eller andra tillsatser, har köpts in av Luleå tekniska universitet. Forskare ska med hjälp av vibrationssvetsmaskinen göra gran och tall lika hårda som ek – vilket passar utmärkt för svensk skogs- och träindustri.

Utvärdering av biltestverksamheten

Nya studier ska kartlägga hur bil- och komponenttestverksamheten bidrar till Norrbottens utveckling. Daniel Örtqvist och Thomas Ejdemo vid Luleå tekniska universitet ska också se över vilka utmaningar testbranschen har och vad som krävs för att den – och näringar kopplade till den – ska kunna växa mer.

Minskar tågförseningar i Sverige

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet har utvecklat nya banbrytande spårväxlar som kan göra tågen på Sveriges järnvägar punktliga igen. Tester av spårväxlar baserat på det nya konceptet är inplanerade av Trafikverket på svenska järnvägar 2017.

Utökar lärarutbildning i Luleå

Söktrycket till Luleå tekniska universitets lärarutbildningar på distans är högt. Majoriteten av de antagna studenterna är från kommuner i Norrbotten och Västerbotten, där lärarbristen är stor. Nu utökas ett av programmen med ytterligare 20 platser.

Efterfrågad specialpedagogutbildning till Luleå

Bristen på specialpedagoger är stor i hela Sverige och väntas växa i och med kommande pensionsavgångar. Luleå tekniska universitet får nu klartecken av universitetskanslerämbetet, UKÄ, att starta specialpedagogutbildning.

Vibrationer vägleder synskadade

En ny typ av navigationshjälpmedel, en lasernavigator, har tagits fram för synskadade. Den ska komplettera den vita käppen genom att via vibrationer förmedla riktning och avstånd till omgivande föremål på betydligt längre avstånd än den vita käppens. I framtiden är tanken att navigatorn enkelt ska kunna bäras i jackfickan som en extra trygghet och bara tas fram när den behövs.

Forskningssatsning om cyberhot och samhällsskydd

Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp mot internet vilket bidrar till att samhället blir mer sårbart för cyberattacker. Luleå tekniska universitet etablerar nu en ny centrumbildning med syfte att intensifiera forskningen kring hur vi kan motverka cyberhot och trygga våra samhällskritiska funktioner.

Järnvägsuppfinning kan spara miljoner

En liten apparat ska göra stor nytta på alla världens järnvägar. Det är syftet när en helt ny bärbar provare, som genom att den fästs direkt på järnvägsrälsen, kan mäta slitage och friktion med stor verklighetsförankring på alla typer av järnvägsräls - och därmed minska kostnaderna för underhåll. Apparaten är framtagen vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC), Luleå tekniska universitet.

Eskilstuna Smederna testkör svensktillverkad grön metanol

Eskilstuna Smederna blir först i världen med att köra speedwaymotorcyklar på svensktillverkad förnybar metanol. Luleå tekniska universitetets pilotanläggning är den enda i världen som tillverkat metanol från skogsrester – och det är det bränslet som Eskilstuna Smederna ska testköra. Den publika testkörningen äger rum torsdag 12 maj klockan 13:00 på Eskilstuna Motorstadion.

Luleå-Stockholm med skogen i tanken

För första gången i världen kommer en E85 anpassad personbil att testköras på en blandning av bensin och svensktillverkad förnybar metanol. Metanolen är tillverkad av skogsrester vid Luleå tekniska universitets pilotanläggning. Sträckan som ska testköras är Luleå- Stockholm.

Bristande vårdplanering förlänger vårdtiden

Samordnad vård- och omsorgsplanering är den process som ska koordinera och säkerställa patientens fortsatta vård och omsorg vid förflyttning från slutenvården till öppen hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Ny forskning visar att det finns stora brister i processen som leder till negativa konsekvenser för patienten.

Lyckad pilotanläggning för biodrivmedel upphör

Nu står det klart, Sveriges enda storskaliga pilotanläggning för forskning och framställning av flytande biodrivmedel från skogsrester, läggs ner. Det handlar om den anläggning som Luleå tekniska universitet tog över från Chemrec AB vid årsskiftet 2013/2014. Försöken i anläggningen har varit mycket framgångsrika.

Indien första anhalt på väg till Mars

En prototyp av instrumentet HABIT som just nu byggs vid Luleå tekniska universitet och som ska skickas till planeten Mars 2018, ska testas i fältstudier under en Nasaexpedition till en Marsliknande miljö i norra Indien. Indienexpeditionen sker inom ramen för Nasa-programmet Spaceward Bound.

Distansutbildning för grundlärare blev succé

Grundlärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet ges sedan hösten 2015 på distans. Trots vissa initiala farhågor har den nya studieformen visats sig framgångsrik och populär med högt söktryck. Distansanpassningen kan till och med vara ett led i att motarbeta lärarbristen.

Brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet fyller 10 år

I år är det tio år sedan de första studenterna antogs till brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Brandingenjörsprogrammet är som ingenjörsutbildning relativt bred, med fokus på yrken inom brand- och byggkonsultområdet samt räddningstjänst

Skidindustrin versus klimatförändringarna

Snö är en värdefull resurs för skidindustrin. Anledningen är enkel; utan snö ingen skidåkning och därmed ingen skidturism. Luleå tekniska universitet kommer med start i år att hålla en årlig konferens med internationella forskare och snöintressenter på temat snö.

Trafikfarliga växelsystem

De traditionella mekaniska automatiska växelsystemen i personbilar, där handen känner av när en ny växel jackar i, har fått en utmanare genom de nya elektromekaniska shift-by- wire systemen. Nya studier vid Luleå tekniska universitet visar dock att det kan påverka trafiksäkerheten.

Genusforskning ska öka konkurrenskraft

En mer inkluderande it-sektor kan öka konkurrenskraften hos it-företagen. Därför vill Luleå tekniska universitet göra sin forskning kring genus, jämställdhet och mångfald enkelt tillgänglig för företagen. Det ska ske genom projektet Gender Contact Point.

Datacenter värmer växthusodling

Svampar odlade i växthus uppvärmda med hjälp av restvärme från ett intilliggande datacenter. Det kan bli verklighet när forskare vid Luleå tekniska universitet tar sig an projektet Green Power tillsammans med KnCMiners datacenter i Boden.

Vardagsskicklighet blir vetenskap

Hur kan en innovation utvecklas genom att ta tillvara enkel skicklighet för att lösa problem på ett resurssnålt sätt och ge nytta globalt? Det är en fråga som forskare vid Luleå tekniska universitet funderar på som en del i ett treårigt forskningsprojekt
om innovation. Ett 40-tal entreprenörer på den Indiska landsbygden har intervjuats

Nanofilter effektiv vattenrenare

Filter av nanocellulosa, som har testats i två spanska fabriker och av ett spanskt vattenreningsföretag, är mycket effektiva. Testerna avslutar det EU-finansierade projektet NanoSelect som letts av Luleå tekniska universitet. Filter har skalats upp till rätt storlek för att rena processvatten från industri och vattenverk vilket ger positiva hälso- och miljöeffekter.

Toppklass- LTU Big Air

Imponeringsfaktorn var stor hos de 3 000 i publiken på LTU Big Air och i domarbåset under flera av hoppen under lördagskvällen. I domarbåset satt två åkare, som tillhört de bästa i världen, legendarerna Ronnie Andersson och Ingemar Backman.

Målet: Sveriges första miniatyrsatellit i rymden

Det som ska bli den första svenskregistrerade miniatyrsatelliten i rymden, en så kallad cubesat, tillverkas av forskare vid Luleå tekniska universitet. Satelliten som är kubformad, ett kilo tung och en kubikdecimeter, skjuts upp inom ramen för det internationella projektet QB50.

Nytt labb avslöjar sanningen

Ett unikt labb i Sverige där forskare genom flera olika mätmetoder kan mäta människors medvetna och omedvetna beteenden håller på att byggas upp på Luleå tekniska universitet. Labbet blir en stark svensk förebild i att förena olika mätmetoder samtidigt som det ökar kvaliteten på forskningen och möjliggör nya forskningssamarbeten.

Satsning på specialistsjuksköterskor

Den stora efterfrågan i Sverige på sjuksköterskor med specialistkompetens har bidragit till att Luleå tekniska universitet kompletterar utbildningsutbudet till hösten 2016. Då startar universitetet specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot operation och anestesi.