Långvarig smärta fokus i vårdforskning

Publicerad: 19 april 2012

Rehabilitering av patienter med långvarig smärta i nacke/skuldra eller rygg ska förbättras genom vårdforskning. Luleå tekniska universitet har tillsammans med Norrbottens läns landsting (NLL) erhållit totalt 9,8 miljoner kronor för två forskningsprojekt.