Hoppa till innehållet
vinterregn-ltu
Regn vintertid avskräcker från fysisk aktivitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Regn på vintern gör oss mer inaktiva

Publicerad: 19 december 2016

Regn är nummer ett på listan över saker som avhåller människor från att vara utomhus vintertid, visar en ny studie från Luleå tekniska universitet.
– Det kan vid första anblick verka självklart, men frågan är komplex – inte minst med anledning av klimatförändringarna, säger David Chapman, arkitekt och doktorand vid Luleå tekniska universitet, som menar att stadsplanerare måste ta hänsyn till en ökad mängd regn vintertid, även i städer långt norrut.

I studien ”Growing community well-being through improved winter connectivity: Luleå, Sweden as case study” har nära 400 personer, majoriteten av dem boende på Mjölkudden i Luleå, under 2016 intervjuats om vad som hindrar dem att vara aktiva och röra på sig utomhus vintertid. Det visar sig att regn är det som folk anser vara mest avskräckande, följt av kyla och mörker.

Detta går delvis stick i stäv med de traditionella huvudprinciperna för stadsplanering i vinterstäder, som handlar om att maximera tillgången till sol, skydda från vind och planera för en enkel snöhantering.

Nyare forskning saknas

– När vi tittade närmare på dessa principer visade det sig att det inte är mycket forskning gjord efter år 2000. Det har inte funnits ett särskilt stort intresse för hur vi designar och planerar vinterstäder, säger David Chapman, som jobbat som arkitekt i 20 år i bland annat Storbritannien, USA och Sverige, och som nu är doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Han tillägger:

– För 20-25 år sedan kanske blåsten var det största problemet, men detta har ändrats till följd av den globala uppvärmningen.

Klimatdata från SMHI visar att årsmedeltemperaturen i Norrbotten stigit de senast decennierna. SMHI:s klimatscenarier fram till år 2100, som är framtagna med ingångsvärden från olika globala klimatmodeller, tyder på en fortsatt ökning av årsmedeltemperaturen.

– Med fler dagar med en medeltemperatur över noll grader på vintern kommer nederbörden som regn i stället för snö, vilket har en stor påverkan på ljuset. Det påverkar också förhållandena på våra vägar, inte minst vad gäller is.

David Chapman säger att klimatförändringarna påverkar de tidigare rådande principerna för stadsplanering. Regn reflekterar inte ljus på samma sätt som snö gör, vilket bland annat får konsekvenser för belysningen längs gator och gång- och cykelvägar.

Efterlyser mer forskning

Han menar att det behövs ytterligare forskning för att det ska finnas bra underlag för framtida planering av vinterstäder.

– Mindre snö och mer regn gör det mörkare. Detta är något arkitekter och stadsplanerare måste ta hänsyn till.

Luleå kommun planerar att ta fram så kallade grön-blå-vit-planer, där allmänna ytor planeras för att nyttjas både sommar och vinter.

– Vi behöver veta mer om hur människor använder en stads ytor sommartid, vintertid och däremellan, och sedan föra dessa kunskaper vidare till arkitekter och stadsplanerare. Det skulle ge oss de bästa verktygen för att designa vinterstäder. Tidigare har det ibland varit så att man planerat ytorna i en stad för den korta sommarperioden, i stället för att ha hela året i åtanke, säger David Chapman.

I media:

Taggar