Hoppa till innehållet
Lennart Elfgren
Lennart Elfgren i MCE-laboratoriet (Mining and Civil Engineering Lab). Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Rektors förtjänstmedalj tilldelas Lennart Elfgren

Publicerad: 3 november 2023

Lennart Elfgren, senior professor i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, tilldelas Rektors förtjänstmedalj år 2023 för framstående och förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet.

– Det känns mycket roligt och hedrande. Rektors förtjänstmedalj är ett bevis på att mitt arbete vid Luleå tekniska universitet uppskattas, säger Lennart Elfgren, senior professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet.

Hösten 1973 började Lennart som nybliven universitetslektor att undervisa de första 50 teknologerna i konstruktionsteknik på geoteknologilinjen vid dåvarande Högskolan i Luleå. Drygt tio år senare, 1984, utnämndes han till professor i konstruktionsteknik. Hans engagemang för Luleå tekniska universitet fortsatte under 1990-talet då han under sju år var dekan och ordförande i den tekniska fakultetsnämnden.

Än idag kan man se Lennart aktiv med att hjälpa studenter, forskare och företag i de laboratorier som han under 1970- och 1980-talet var med att bygga. I dessa labb provas material och sammanfogning av betong-, stål- och träkonstruktioner, inte minst för brobyggnationer som är ett område som Lennart är välkänd inom. Han har till exempel tillsammans med forskargruppen inom byggkonstruktion, i internationell samverkan, provbelastat ett tjugotal broar i norra Sverige, vilka har visat sig kunna bära en betydligt större last än vad normerna angav. Detta gäller speciellt för den så viktiga Malmbanan mellan Luleå och Narvik, där axellasten successivt kunnat höjas från 25 ton till 32,5 ton. Under ledning av den nuvarande professorn och ämnesföreträdaren i byggkonstruktion, Gabriel Sas, berättar Lennart att de använder drönare och nya digitaliserade mät- och analysmetoder i forskningen för att göra befintliga och nybyggda broar än mer miljövänliga och hållbara.

Lennart har under hela sitt yrkesliv starkt engagerat sig för universitetet och dess medarbetare. Detta har han gjort på många olika sätt, men kanske framför allt som en enorm glädjespridare och inspirationskälla för kollegor och studenter. Lennarts obevekligt positiva förhållningssätt har under åren smittat av sig på flera generationer och att han fortsätter sprida klokskap, gemenskap och positiv energi vid lärosätet gör honom till en mycket värdig mottagare av Rektors förtjänstmedalj.

Om priset

Rektors förtjänstmedalj delas ut för framstående insatser för Luleå tekniska universitet eller för förtjänstfull verksamhet inom något av universitetets verksamhetsområden. Medaljen delas ut vid Akademisk högtid och tilldelningen har beslutats av rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Lennart Elfgren tilldelas Rektors förtjänstmedalj med motivering:

Lennart Elfgren är en mycket omtyckt, uppskattad, entusiasmerande lärare, forskare och ledare. Lennart Elfgren var med från starten på 1970-talet och byggde upp både utbildningen civilingenjör väg- och vattenbyggnad och forskningsämnet Konstruktionsteknik. Han har med sitt positiva sätt, sin nyfikenhet, sin vilja att alla ska få vara med, sin aldrig sinande energi och sitt engagemang, verkat för att studenter, doktorander och forskare, inte bara i Luleå utan även vid andra universitet både i Sverige och utomlands, ska få förutsättningar för att klara sina studier, uppnå sina mål och för att nya kunskaper och förståelse främst om betongkonstruktioner har tagits fram. Lennart Elfgren har varit och är en stor förebild för väldigt många.